JORNADA SOBRE TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALLl

Sant Adrià acull una Jornada sobre el pas dels joves de l’escola al món laboral a l’IES Fòrum 2004

El proper 18 d’octubre tindrà lloc la Jornada sobre Transició Escola – Treball, que vol donar a conèixer l’experiència d’altres municipis respecte al pas del món escolar al món laboral (quins agents hi ha implicats, quins recursos són necessaris per portar a terme un projecte d’aquestes característiques, la importància d’acompanyar als joves en aquest procés…).

La Jornada es farà a l’IES Fòrum 2004 (c. de Llull, s/n) de 17 a 19 h.

El programa serà el següent:

  • Presentació del projecte Ser Jove després de l’ESO: La tutoria d’acompanyament en les transicions adolescents a Terrassa, a càrrec de la Sra. Maribel García, professora de sociologia de l’educació a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Sra. Maria Àngels Garcia, coordinadora de 4t d’ESO de l’IES Santa Eulàlia.
  • Presentació del projecte Endavant de l’IES Parets dels Vallés a càrrec de la Sra. Àngela Sáez, cap del departament d’orientació i la Sra. M. José Jaular, Coordinadora pedagògica.
  • Torn de paraula: s’obrirà un torn de paraula per a què els presents puguin expressar la seva opinió sobre el tema

Aquesta Jornada és una de les accions del nou eix del Projecte Educatiu de Ciutat, la transició escola-treball, que té com a objectiu la potenciació d’iniciatives i actuacions que facilitin a la joventut el pas de l’escola al món laboral. A banda d’aquest, el Projecte Educatiu consta de tres eixos més de treball: Posa’t en el meu lloc, que vol potenciar el diàleg entre pares i fills, millorar les relacions intergeneracionals, la creació d’espais per a la reflexió del paper educatiu dels pares i mares, i la formació de persones adultes; Educar per a quèque persegueix fomentar l’educació en valors com la solidaritat, la pau, la democràcia, l’esperit crític, i educar en el coneixement i el respecte cap a la diferència i la diversitat cultural; i Sant Adrià teva, meva que inclou accions que fomentin el respecte a l’espai públic i el medi ambient, l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat per a tothom i conèixer, estimar i sentir la ciutat com un espai per créixer personal i col·lectivament.