Jornades-balanç el Pla d’actuació social que desenvolupa el Consorci del barri de la Mina

Els projectes d’àmbit social i educatiu, laboral, de participació i de conciliació de la vida familiar i laboral es presentaran del 14 al 17 de febrer al Casal Cívic de la Mina.

El Consorci fa balanç al llarg de quatre dies, del moment en que es troba el seu Pla d’actuació social amb l’exposició de cadascun dels projectes que té en marxa al barri, coincidint amb la presentació dels pressupostos per al 2007.

Les jornades se celebren del 14 al 17 de febrer al Casal cívic del carrer Ponent del barri de la Mina, de 2/4 de 10.00 del matí a 2/4 de 3.00 de la tarda. Hi participen l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Associació de veïns del barri, la Plataforma d’entitats i veïns i la comunitat de l’Església Evangèlica del barri.

El dia de la inauguració assistirà, per part de la Conselleria d’Acció Social i Ciutadana, la Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, CARME PORTA. JOAN CALLAU, vicepresident de la comissió executiva del Consorci i segon tinent d’alcalde i regidor delegat de l’Àrea de territori i altres membres de la corporació municipal assistiran també aquest primer dia.

Les quatre jornades, organitzades segons els diversos àmbits del Pla d’actuació social, comencen, cada dia, amb una presentació global del treball de cada àmbit al llarg de l’any 2006, per donar pas a la presentació dels diversos projectes que es desenvolupen en aquests moments. A continuació s’enceta un torn obert de paraules, per acabar amb la presentació del pressupost previst per a cadascuna d’aquestes àrees d’actuació.

Dimecres 14
Es presenten els projectes que treballen en l’àmbit Social i educatiu, que van des del suport a l’escola amb els programes contra l’absentisme, la dinamització de l’associació de pares i mares, i l’acompanyament al pas de primària a secundària, fins al treball amb col·lectius de risc (joves desescolaritzats, drogodepenents,…), passant per els diversos projectes vinculats a l’educació en el lleure.

Dijous 15
Es presenten els projectes específics de l’àmbit Laboral. Aquests s’aborden des dels àmbits de la Formació i la inserció sociolaboral i el del Desenvolupament econòmic local, amb projectes com el de prospecció d’empreses i el de suport a la venda ambulant, i projectes per a la promoció laboral de la població de la Mina, com el Club de Feina i el Servei d’informació i orientació laboral, entre altres.

Divendres 16
Està dedicat a l’àmbit de la Participació i el desenvolupament comunitari. Des de la perspectiva de potenciar la implicació de la comunitat i la seva cohesió social s’organitzen els Consell de participació i es duen a terme projectes de suport a l’Associació de veïns i les diverses associacions i entitats del barri. Aquest dia també es presenten els projectes emmarcats dins l’àmbit de la millora de la convivència i el civisme, com és el de suport a les Juntes d’escala.

Dissabte 17
Es presenten els projectes relacionats amb l’àmbit de la Conciliació de la vida familiar i laboral, que inclou els projectes destinats als infants de la comunitat i les seves famílies, i el de l’Espai públic i el civisme, amb projectes relacionats amb el mediambient i la recuperació de l’espai públic.