Joves del barri de La Mina aprenen català

  • Categoria de l'entrada:Educació

Un grup de joves d’entre 16 i 25 anys que participen en els projectes dDONES i dMOTO del barri de la Mina han fent un curs de català

Un grup de joves d’entre 16 i 25 anys que participen en els projectes dDONES i dMOTO del barri de la Mina han fent un curs de català.

Aquests joves van manifestar interès per millorar el seu coneixement de la llengua catalana de tal manera que els permetès fer-ne un ús més fluid en les relacions laborals i socials. Per aquest motiu, el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià del Consorci per a la Normalització Lingüística a través d’un conveni amb el Casal d’Infants del Raval va portar a terme un curs adaptat a les seves necessitats.

Entre d’altres, els objectius més immediats ¡ van ser aprofondir en les estructures bàsiques i augmentar el vocabulari per tal que puguessin mantenir converses en català i resoldre situacions de la vida quotidiana, buscar feina o demanar informació sobre serveis de la ciutat i mitjans de transports.


[Foto: Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià]

Les sessions de llengua oral en grup es van combinar amb sessions de treball individualitzat amb ordinador, fent servir el CD Diàleg multimèdia., un material audiovisual d’autoaprenetatge que permet a l’alumne treballar amb un ritme propi.

També, i per fer-los conèixer aspectes, indrets i equipaments de la ciutat on viuen, es va incorporar a les sessions un recorregut per Sant Adrià.

Tant els representats del Centre de Normalització com els del Casal d’Infants del Raval valoran molt positivament el resultat del curs no només per la regularitat amb que aquests nois i noies hi van assistir, sinó també per la seva participació activa en tot el que se’ls va proposar.

Casal dels Infants del Raval (dDONES / dMOTO)
Taller prelaboral
C. Mart, 2
Tel.: 93 463 96 32

Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià
SLC de Sant Adrià de Besòs
C. Mare de Déu del Carme, 22
Tel.: 93 381 20 05