La crisi de la immobiliaria Reyal Urbis afecta als nous veïns del barri

Ara fa uns dies, a principis del mes de febrer, va aparèixer a la premsa una notícia, fins ara poc coneguda, relacionada amb el pla de Transformació del Barri i que deia: els nous veïns de La Mina Residencial deuen al consistori els costos d’urbanització de la zona

(detall baixos promoció habitatges Reyal Urbis – Febrer 2014 – Foto Ester Molera)

Els veïns nou vinguts al barri, a la part que es coneix com “La Gran Manzana” dins la renovada zona de la Mina Residencial (o Mina pija per alguns dels veïns del barri de tota la vida) entre els carrers Manuel Fernández Márquez i Taulat, s’han trobat amb la sorpresa de que el seu flamant nou pis (amb un cost en mitjana de 400.000 euros) no estava lliure de càrregues i ara se’ls hi ha reclamat, des de l’ajuntament de Sant Adrià,  fer front als costos d’urbanització de la zona.

 

(TV3 – Telenotícies Barcelona –  notícia relacionada a partir minut 03:45)

 

(detall edifici La Mina Residencial – Gener 2014 – Foto Ester Molera – arxiu ddlm)

Tot plegat té els seus orígens en la promotora dels habitatges, Reyal Urbis, originalment propietària dels edificis i que no va fer-se càrrec en el seu moment d’aquests costos al entrar en concurs de creditors a febrer de 2013. D'altra banda, l'ajuntament no ha exercit la reclamació del deute fins gairebé finalitzat el termini que tenía per a fer-ho

Segons afirma l’ajuntament de Sant Adrià, el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya la liquidació definitiva de la reparcel·lació s’ha de reclamar als propietaris dels terrenys o dels pisos, i a data d’avui, a poc d’acabar el termini de 7 anys per a reclamar el deute, els actuals propietaris son els nous inquilins.

(pas peatonal entre edificis nova promoció – Arxiu ddlm)

Un nou conflicte està obert;  mentre s’espera que la promotora pugui fer front als pagaments en els quatre terminis en que s’ha distribuït el deute de la reurbanització de la nova Mina – deute que sembla ser de la promotora i no dels veïns (l’ajuntament ha donat la raó per carta als nous propietaris) –  la primera ordre de pagament ja està en marxa i va a càrrec d’aquets darrers