La Fundació “La Caixa” promou 43 inciatives d’integració social

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

La fundació ha seleccionat 43 projectes presentats per entitats barcelonines dedicades a la integració social i la millora de la qualitat de vida.

La Fundació “La Caixa” dedica una part molt important del seu pressupost als programes socials en els que s’inclouen les diferents Convocatories d’Iniciatives Socials. Aquests programes, creats el 1999, col·laboren amb entitats sense ànim de lucre de tot el país que treballen amb col·lectius en ris de marginació o exclusió social. S’han impulsat 165 iniciatives de diferents entitats cíviques del país.

La Fundació, d’altra banda, també dedica una atenció especial al foment de la participació dels majors a la societat, l’atenció de les persones que presenten discapacitats psíquiques, així com a la investigació de l’Alzheimer i altres malaties neurodegerativas, als programes de prevenció i informació sobre la SIDA, i a projectes de cooperació social.