La igualtat dins de les diferències

Al setmanari la Directa nº220 i dins dels Quaderns d’Illacrua 53 s’ha publicat un article que vol fer una radiografia de la comunitat gitana des de dins. Us convidem a fer una lectura d’aquest reportatge.

La igualtat dins de les diferències

L’article comença amb la presentació de algunes dades "A l’Estat espanyol, avui, hi resideixen aproximadament 650000 persones gitanes" o que "segons un estudi del CIS del 2008, el 52% de les persones entrevistades afirmaven que tenien poca simpatia cap a les gitanes i els gitanos".

Desprès, l’article dona veu a tres persones gitanes per fer aflorar el seu dia a dia.

Així en Miguel Franconetti ens parla de la seva feïna a Sant Cosme com a tècnic del Programa de Promoció Escolar; en Juan José Gómez com a mediador social de la Fundació Secretariado Gitano ens presenta la seva tasca com a pont entre els gitanos, els paios i el món laboral; i per acabar la Ana Belén ens parla de com viu els valors gitanos i com aixó suposa una responsabilitat.

El reportatge fa menció de com "les institucions han anant creant una sèrie de mesures que perpetuen la discriminació i que no permeten eradicar les desigualtats." També tracta el tema de l’escolarització gitana i del perill de deixar de ser gitano.

Per acabar hi ha un petit mapa de la situació on per mitja de un recull de daddes es fa un retrat de la comunitat gitana, la seva historia a la Península i les diferents iniciatives polítiques preses pel Parlament de Catalunya.

La igualtat dins de les diferències

Podeu llegir l’article complert a l’arxiu adjunt, i les fotos que acompanyen aquest article estan realitzades per Sergi Valls i estan publicades al nostre Flickr.