La masoveria urbana arriba a la Mina

L’Ajuntament de Sant Adrià licitarà dotze pisos de La Mina per a persones del barri que compleixin certes condicions i que es comprometin a rehabilitar-los en sis mesos. Així, fent una inversió estimada entre 25.000 i 30.000 euros, podran gaudir-ne a lloguer zero durant vuit anys. És a dir, a un cost equivalent d’entre 260 i 313 euros al mes.

 
Després de recuperar els pisos, que havien sigut okupats en el passat, l’Ajuntament ha decidit posar-los a disposició del veïnat. Es troben repartits pel barri, tant a La Mina Nova com a La Mina Vella. Els nous inquilins hauran de fer les reformes necessàries per a obtenir la cèl·lula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, i fer-se càrrec també de la sol·licitud de la llicència d’obres, les despeses comunitàries i els impostos, com també els tributs i les càrregues sobre l’immoble, inclòs l’IBI. Tot plegat per a poder disposar del pis a lloguer zero durant vuit anys, renovables any a any fins a un màxim de cinc any més (pagant ja el lloguer social que s’estableixi), sempre que se segueixin complint les condicions. Aquestes són bàsicament dos: ser major de divuit anys o estar emancipat i inscrit en el registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial del municipi, i que els ingressos nets del conjunt de membres de la unitat de convivència no siguin inferiors als 12.000€ anuals i no superin en 4,21 cop l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC). Tindran preferència els veïns i les veïnes de la Mina amb més anys d'empadronament al barri i que tinguin menys de 35 anys.
 
 
El període d’inscripció va començar ahir, 9 de gener, i s’acaba el 8 de febrer. Les sol·licituds s’han de presentar a Pla de Besòs, S.A. – Oficina Local de l’Habitatge, al carrer del Mar, 8, entresòl, on també es facilitarà informació i es podrà recollir la documentació. L’horari d’atenció és el següent: de dilluns a divendres, de 9  a 13 h, i dimarts i dijous de 16 a 18 h. (Tel. 93 462 65 51).