La Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina promou l’aturada d’una obra al carrer Llevant

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

El passat divendres 4 de juliol la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina va promoure l’aturada de l’obra del carrer Llevant, que des de fa uns mesos està en un procés de reurbanització, segons es va aprovar en el PERI de la Mina, el passat me

El dijous 3 de juliol, uns veïns
afectats per aquesta obra van venir a la Plataforma
per exposar que la urbanització de les
voreres del carrer llevant s’estava portant
a terme amb diferents materials: mentre a una
banda hi havia unes lloses prefabricades de 40×60,
a l’altra banda s’estava urbanitzant
amb panot de 20×20.

Davant d’aquesta informació
la Plataforma va consultar els plànols
i va comprobar que, segons aquests, s’estava
executant malament l’obra. Feta aquesta
observació, l’Assemblea va decidir
asistir a l’obra per impedir que els treballadors
no continuessin col.locant el panot de 20X20,
ja que aquest material no era el previst.

Paral.lelament a aquesta acció,
es va demanar la presència dels responsables
polítics i tècnics per tal que expliquessin
el canvi de criteri. Després d’un
intercanvi d’opinions, l’Administració
ha decidit fer cas a la demanda de la Plataforma
i dels veïns afectats i continuar l’urbanització
del carrer amb el material que ja estava previst.

:: Veïns i membres de
la Plataforma escoltant i debatent els arguments
amb l’Administració [Fotos: Luis
Cortés]
:: Veïns i membres de la Plataforma escoltant i debatent els arguments amb l’Administració [Fotos: Luis Cortés]

:: Veïns i membres de la Plataforma escoltant i debatent els arguments amb l’Administració [Fotos: Luis Cortés]

:: Veïns i membres de la Plataforma escoltant i debatent els arguments amb l’Administració [Fotos: Luis Cortés]