La recollida selectiva augmenta a Sant Adrià

Els percentatges de recollida selectiva han augmentat força en el municipi, sobretot per la implantació des del 2003 del nou sistema de contenidors…

Els percentatges de recollida selectiva han augmentat força en el municipi, sobretot per la implantació des del 2003 del nou sistema de contenidors i també en el 2004, per la implantació de la recollida de la matèria orgànica a una bona part del municipi.

L’any 2004 s’han recollit selectivament 593.300 kg de paper i cartró de les quals 458.640 kg provenen dels contenidors blaus de la ciutat, i la resta (134.660 kg) de la recollida porta a porta dels comerços. La recollida de paper i cartró és gestionada per l’empresa Urbaser que s’encarrega de fer arribar aquest material cap a les fàbriques de reciclatge de paper i cartró Reno de Medici (del Prat).

La recollida selectiva del vidre també va augmentar l’any passat, es van recuperar un total de 369.200 kg de vidre. Els envasos de vidre són recollits per l’empresa Santos Jorge SA que els neteja i els tritura a la seva planta de Mollet del Vallès.
Posteriorment, aquest vidre es transporta cap a la fàbrica de reciclatge del vidre situada a Castellar del Vallès.

Amb la implantació de la recollida de la matèria orgànica a una bona part de Sant Adrià, gairebé s’ha doblat el percentatge del 2002 en només dos mesos (la recollida es va iniciar el mes de novembre de 2004). Les restes orgàniques recollides són transportades a les plantes de compostatge situada a l’ecoparc de Montcada i Reixac per tal de fer-ne compost.

La recollida d’envasos també ha augmentat considerablement respecte l’any 2002. Aquests són transportats fins a la planta de triatge de Gavà – Viladecans per tal de separar els materials per tipologies (alumini, brics, ferro i en els diferents tipus de plàstics)

Dades sobre la recollida selectiva 2002-2004 (en kg)

Tipus de residus
2002
2003
2004

Rebuig

12.120.524 12.077.757 12.393.389
Matèria orgànica domicilis 128.580 141.260 214.670 (dades de novembre i desembre)*
Vidre 280.400 299.200 369.200

Envasos

117.755 128.180 (dades d’abril a desembre) 177.088
Paper i cartró 365.150 394.220 (dades d’abril a desembre) 593.300
Mobles 1.057.720 1.178.900 1.811.520
* la recollida a gran part del municipi va iniciar-se al novembre del 2004