La totalitat dels habitatges del barri disposa ja d’ascensors

Des que aquest mes de febrer han entrat en funcionament els 9 últims. En total són 30 nous ascensors que s’han instal·lat en 8 blocs de pisos de la Mina Vella que originàriament es van construir sense ascensor i que ara beneficien a 300 famílies.

La instal·lació dels ascensors també ha modificat l’organització viària dels carrers adjacents, alguns dels quals han passat a ser només per a vianants, i s’han reordenat també les àrees d’aparcament.

DSC_0047(2).JPG

El cost total de les obres de construcció i instal·lació dels ascensors supera els 5,6 milions d’euros i el de la remodelació de l’entorn viari al voltant dels edificis amb nous ascensors, 1 milió 30 mil euros. El programa de dotació d’ascensors forma part dels objectius de millora de l’accessibilitat i rehabilitació d’edificis contemplat dins el Pla de Transformació del barri de la Mina que gestiona el Consorci, que constitueixen la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona.

Els veïns han pagat el 20% del cost de la instal·lació, mentre que l’administració ha finançat el 80% restant i les obres d’adaptació dels serveis afectats. Els nous ascensors van dins d’un cos adossat per la part exterior dels edificis de planta baixa i cinc pisos, i tenen una de les parets de vidre per guanyar lluminositat. Les portes automàtiques d’entrada i sortida dels ascensors s’han situat en els replans intermedis de l’escala d’accés als pisos, obligats per l’estructura original dels habitatges. La cabina té capacitat per a sis persones, suporta 450 quilos i compleix la normativa d’accessibilitat.

 

Construcció en tres fases
Els 8 edificis compresos en aquest projecte, tot i ser similars, presenten diferències pel que fa les seves façanes, que el sistema de peces prefabricades utilitzat per als nous ascensors harmonitza i integra en el conjunt del barri. Les solucions constructives adoptades tant per l’estructura com per les façanes responen a criteris d’eficàcia en temps d’execució i costs, garantint la qualitat de l’obra i intentant generar el mínim de molèsties en els veïns. Algunes de les intervencions inclouen la construcció d’un nou vestíbul d’accés.

Les obres s’han desenvolupat en tres fases. La primera es va iniciar el mes de juliol de 2004 i va entrar en funcionament el mes de desembre de 2006. Va correspondre als dos edificis del carrer de Gregal i a l’edifici petit del carrer del Mar, amb 30 habitatges cada un d’ells. Aquesta primera fase també va incloure, a més, una intervenció específica a l’edifici de 192 habitatges i 12 plantes de l’altre costat del carrer del Mar. En aquest cas es tractava d’obrir sortides d’ascensor en aquells replans de l’edifici que no en tenien, ja que quan es va construir a principis dels anys 70 només es van fer parades en 7 replans de l’edifici. El cost de la primera fase ha estat de 1.812.630,97 euros.

La segona fase va cobrir els edificis dels carrers de Garbí, Xaloc, Tramuntana i Orient. Es van instal·lar tres ascensors en cadascun d’ells per a un total de 120 habitatges. Les obres van començar el mes d’octubre de 2006 i van acabar el juliol de 2008. I, el cost va ser de 2.012.526,68 euros.

La tercera i darrera fase és la que ha entrat en funcionament dimecres passat, dia 10 de febrer de 2010. Es va iniciar el mes de setembre de 2008, ha tingut un cost total de 1.851.531,52 euros i ha dotat de nou ascensors l’edifici del carrer d’Occident, que és el més gran de la Mina Vella. En aquest cas prèviament es va rehabilitar la façana sud.

 

Millores a la Mina Nova
El programa general de millora dels habitatges del barri de la Mina va contemplar igualment millores en tots els edificis de la Mina Nova on es van fer reformes i una important intervenció per dividir les entrades als blocs de pisos dels carrers Saturn, Mart, i Llevant. Les entrades originals als edificis donaven accés a 80 famílies pel mateix portal, la qual cosa dificultava enormement l’organització de comunitats de veïns, l’ordre i la neteja dels espais comuns. L’actuació en aquest cas va consistir en dotar de vestíbuls independents d’accés a cada nucli d’escala, reduint les comunitats de veïns a 40 famílies. I, va incloure diferents tipus d’obres per reparar problemes estructurals i rehabilitació, reparació de serveis, pintar o instal·lar intèrfons.