L’Ajuntament estableix mesures per estalviar aigua

Les zones verdes i esportives, els horts públics i particulars i la neteja de carrers i voreres públiques i privades deixaran d’utilitzar aigua potable.

L’alcalde de Sant Adrià de Besòs ha dictat un ban en el qual s’estableixen les mesures municipals que s’adoptaran davant l’actual situació de sequera, i també es donen unes recomanacions a la població sobre l’ús domèstic de l’aigua.

Aquestes mesures es prenen després de que el passat 1 de febrer de 2008 l’Agència Catalana de l’Aigua aprovés l’entrada en la fase d’ excepcionalitat 2 de la sequera, de diversos municipis – entre ells Sant Adrià de Besòs- segons la qual es prohibeix destinar aigua potable de la xarxa d’abastament per una sèrie d’usos com el reg zones verdes i esportives públiques i privades, els horts públics i particulars, la neteja de carrers i voreres públiques i privades, l’ emplenament de piscines i estanys tant públics com privats, el rentat amb mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Les mesures municipals són les següents:

. Reducció de l’ús de l’aigua. La utilització d’aigua de qualsevol origen en els equipaments municipals es reduirà al màxim i, quan sigui possible, es farà servir aigua freàtica amb un tractament adequat per garantir les condicions higiènico-sanitàries.

. Restricció de l’aigua potable.

> Cap jardí, parc o zona verda es regarà amb aigua potable i es programarà un servei de reg amb cuba per garantir que els arbres plantats en els últims anys no es morin. Excepció: Llosa, pl. de la Palmera, Rambla Mina…

> No es regaran amb aigua potable les pistes esportives, les pistes de petanca, els camps de futbol de gespa artificial i de terra. En la mesura que es disposi de la cuba de reg amb aigua freàtica es faran els regs que sigui possible realitzar.

> La maquinària per la neteja de carrers farà servir aigua freàtica.

> Les fonts ornamentals continuaran aturades i algunes de les fonts d’aigua potable amb polsador es mantindran obertes.

. I les piscines què? Les piscines amb recirculació d’aigua podran continuar la seva activitat. Les piscines que estan buides no s’ompliran.

. A les platges. Les dutxes de les platges s’aturaran.

En referència a l’ús domèstic es recomana no deixar aixetes obertes; reduir el consum en sanitaris i bany, només fer servir la dutxa i el temps necessari; aprofitar al màxim la càrrega de la rentadora i el rentaplats.

En el ban també s’assenyala que s’informarà puntualment a la població de la situació de sequera i els seus efectes en el municipi de Sant Adrià.