L’Atenció Primària al barri

  • Categoria de l'entrada:Societat

L’octubre de 2012 la Generalitat de Catalunya anunciava la licitació per a l'execució de les obres, que permetrien, l’ampliació i millora del Centre d'Atenció Primària del barri, el C.A.P. "La Mina".  

Fins aquest any no s’han començat les obres, però malgrat l’espera, aquestes porten un bon ritme, i es preveu que l’any vinent estiguin finalitzades, per poder posar en marxa el nou CAP al 2017, un dels elements principals del Pla de Transformació del barri.

Millores i  Reptes

Amb aquesta nova construcció, el barri tindrà capacitat per a millorar i ampliar els serveis mèdics que s'ofereixen actualment. Només pel fet d’ubicar el C.A.P. en una obra nova, tant professionals com usuaris gaudiran d’un clima agradable de treball i d’atenció, amb consultes més equipades i espais més acollidors.

La dotació de l’edifici preveu espais suficients per situar consultes especialitzades. Diferents especialistes,  d’hospitals de referència, visitaran als nous equipaments, enlloc de ser els pacients que es desplacin per a fer consultes externes. La idea és que a la llarga siguin forces els especialistes que visitin a la mina.

Les noves obres no només acolliran el C.A.P., es preveu que en aquest equipament es situi el C.A.S. “el local”, Centre d’Atenció Social Sanitaria que actualment desenvolupen la seva tasca en mòduls prefabricats en altres punts del barri.

Recordem que el centre d’atenció social sanitaria, “El Local” des de fa casi 2 anys està situat al costat de la biblioteca, en un barracó. Aquesta ubicació i les dificultats de la pròpia construcció prefabricada, fan força necessària la reeubicació al nou C.A.P. Per si es del vostre interès podeu consultar el mapa sensible sobre “El Local” que vam publicar al desdelamina.net l’abril del 2014:

>MAPA SENSIBLE :: El Local

Tant per als professionals sanitaris del C.A.P. com per els del C.A.S., el fet de que els dos s’ubiquin en el mateix edifici, facilitarà un treball més coordinat i més integral per atendre a les persones amb drogodependència.  

El C.A.P. comunitari

Si d’alguna cosa podem presumir al barri, és de tenir un C.A.P. amb una clara opció comunitària. l’equip de professionals està molt implicat i entén la salut més enllà de la consulta.

A La Mina es desenvolupa el Pla de Salut Comunitaria que actualment està en un moment de replantejament. L’equip que lidera aquest pla, des de l’any passat, ha cregut important fer un moment d’aturada per avaluar allò que s’està duent a terme i fer una reorganització de les accions, per tal que donguin una respota real a les necessitats del territori.

La idea és fer un nou diagnòstic de salut del barri,  treballant conjuntament amb l’equip de salut pública de Sant Adrià de Besòs. Aquest diagnòstic contemplarà aspectes de salut a nivell individual, a nivell grupal i a nivell de barri. L’anterior diagnòstic que es té, és dels anys 80 i com és evident, la realitat del barri ha canviat molt des d’aleshores, i per tant malgrat que de forma puntual ja s’han fet alguns diagnòstics, cal fer-ne un integral i complet com el dels 80.  De moment però es continúen fent algunes activitats que ja es feien i que hi ha el compromís de continuar-les.

Ben aviat gaudirem d'aquest nou equipament al barri, que per sobre de tot pretén millorar l'atenció de les persones que hi viuen. Segurament per aixó cal fer una crida responsable a tothom, per tal de tenir cura d'aquest nou espai i fer-ne un ús adequat per a tots i totes.

Per si pot ser del vostre interès, hem recuperat un article de 2009 a El Punt sobre El futur C.A.P. de La Mina.