Les actuacions del Consorci per la formació i l’inserció laboral

Dintre del Pla d’Actuació del Consorci del Barri de La Mina destaquen les actuacions emmarcades per la formació i l’inserció laboral.
Per la veritable transformació del barri s’han de crear mecanismes, recursos i xarxes adequades per fomentar la formació ocupacional de la població del barri en itineraris integrats d’inserció laboral i social i disminuir la situació d’atur. A més, cal adaptar la formació a les noves necessitats de serveis i activitats.

pla_atur2012.JPG

Així el Consorci ha destacat els últims anys la seves actuacions i propostes dins aquest ambit.

Fa un mes va fer public que el Pla d’acció contra l’atur (2011) beneficia 1.416 persones i obté un 25% d’inserció al barri.

pla_atur2012_2.JPG

Aquesta actuació del Consorci s’ha endegat amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Pla d’Acció 2011-2015 de lluita contra l’atur, s’ha adaptat amb accions especifiques adreçades a col•lectius amb risc d’exclusió del barri.

El pla reformula i adapta metodologies i objectius, i aposta pel foment de la formació i les pràctiques laborals en empreses, en un moment en què l’oferta escasseja i els candidats/des disponibles són de major qualificació desplaçant al col•lectiu més vulnerable, com ho és una part important de la població en edat de treballar de la Mina.

pla_atur2012_3.JPG

Durant aquest ultims anys, el Consorci ha publicat diferents articles a la seva web destacant accions, aspectes i propostes d’aquest ambit d’actuació:

> Promoure la inserció laboral més enllà dels Plans d’Ocupació

> La inserció de la Xarxa laboral del Consorci augmenta en 39 punts la de l’any 2010

> Motivació personal, un valor bàsic en el camí integrador d’accés al mercat laboral

> Insercions laborals gràcies a la formació adaptada i el seguiment personalitzat

> La formació, una aposta per als joves

> Capacitació professional amb pràctiques laborals per a joves de la Mina