Les expropiacions al barri sense respostes

El Col·lectiu Ronda, que es fa càrrec de les al·legacions dels veins i veines que no estan d'acord amb les condicions del procés d’expropiació dels seus habitatges, denuncia que el procés es troba en un injustificable compàs d’espera que només contribueix a la degradació de l’espai urbà i la pèrdua de qualitat de vida dels habitants d’edificis com el Venus que afronten un futur encara incert.

 111017foto_venus.JPG

El despatx d'advocats i assesors pensa que: "l' edifici Venus és la veritable línia de front en el conflicte que enfronta el veïnat amb el Consorci, integrat pels ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. El pla de reforma del barri que havia d’acabar amb la imatge de marginalitat que encara avui l’acompanya, incloïa el projecte d’expropiar l’edifici i reallotjar les famílies que l’habiten en uns nous immobles que ja han estat construïts i romanen buits.

El Col·lectiu ja va explicar que "precisament són aquests enderrocaments […] que han iniciat tot un seguit de mobilitzacions per denunciar les condicions que els ofereixen per accedir a un nou habitatge que substitueixi els pisos que els seran expropiats.

El Consorci de La Mina exigeix el pagament de 30.000 Euros per accedir als nous habitatges de protecció oficial […]"

Ara i: "contra la pretensió del Consorci de fer pagar aquesta quantitat als veïns i veïnes, el Col·lectiu Ronda va presentar unes al·legacions amb la petició que els habitants de l’Edifici Venus es poguessin beneficiar de les garanties ofertes pel Decret de la Generalitat. Al·legacions que, passat el temps, encara esperen resposta per part de l’Administració, mentre l’edifici -i la vida de les persones que l’habiten- es degrada per la manca de manteniment de l’entorn.

Contra aquest silenci punyent i l’oblit en què sembla haver caigut la problemàtica d’aquestes 350 famílies, els veïnat de La Mina prepara noves protestes i mobilitzacions. Tot plegat amb una única exigència: que se li apliqui la mateixa norma que s’aplica a la resta de la ciutadania."

 

Pots llegir les dues notes publicades per el Col·lectiu Ronda a la seva web:

> La Mina, esperant respostes

> Expropiacions a La Mina