Llicència dels continguts de desdelamina.net

Excepte en els casos en que s’indiqui el contrari, el contingut disponible a desdelamina.net està publicat sota la llicència Creative Commons (CC BY 4.0):


Sou lliure de:

Compartir — copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format
Adaptar — remesclar, transformar i crear a partir del material
per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial.

El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes de la llicència.

Amb els termes següents:

Reconeixement — Heu de reconèixer l’autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d’una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l’ús que en feu.

No hi ha cap restricció addicional — No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Avisos:

No heu de complir amb la llicència per als elements del material en el domini públic o quan el seu ús està permès per l’aplicació d’una excepció o limitació dels drets d’autor.
No es donen garanties. La llicència pot no ser suficient per autoritzar la utilització que en voleu fer. Per exemple, altres aspectes com la publicitat, la privacitat, o els drets morals poden limitar la forma d’utilitzar el material.

Més informació: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca