MANIFEST :: Compromís vers la infància

  • Categoria de l'entrada:Cultura

L’Observatori dels Drets de la Infància ha impulsat un manifest de compromís que reconeix l’infant com a subjecte de drets i encoratja a seguir lluitant contra la vulneració dels seus drets arreu del món.

2933292070_1ce1124a89_o.jpg

El 20 de novembre farà vint anys que, en el marc de l’Assemblea General de l’ONU de 1989, es va aprovar la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Alhora es creava el Comitè dels Drets de l’Infant per vetllar pel seu compliment i fer-ne el seguiment. La Convenció fou concebuda com a declaració amb caràcter universal i per ser ratificada pels estats.

El document planteja noves orientacions de la situació de la infància al món i el seu tractament. Reconeix l’infant com a subjecte de dret, cosa que implica: reconeixement del seu protagonisme a l’hora d’expressar la seva opinió i escoltar la seva veu, participació efectiva, diàleg respectuós, responsabilitat, possibilitat d’actuar i decidir conjuntament com a col·lectiu.

Tot això serà possible si s’actua eficaçment en la resolució de les situacions punyents d’injustícia i vulneració, com ara: abusos i maltractaments; explotació laboral; mortalitat infantil; utilització dels infants en conflictes armats; pobresa, exclusió i desemparament; explotació sexual; inaccessibilitat a serveis de salut i manca d’educació i d’un desenvolupament adequat.

Ara, a vint anys vista de l’aprovació de la Convenció, en el moment de la seva commemoració, reconeixem que hi ha encara innombrables qüestions no resoltes i reptes que cal afrontar amb el compromís de posar els mitjans necessaris per al ple compliment dels seus drets.

La commemoració de la Convenció dels Drets de l’Infant d’aquest 20 de novembre ha de servir per fer balanç de la situació de la infància i l’adolescència al nostre país, per avaluar el grau de compliment de la Convenció, per definir els reptes que en aquest sentit tenim pendents com a societat i per fer una crida a totes les persones i institucions per aconseguir que sigui un compromís real, perquè els drets dels infants siguin plenament respectats i estiguin totalment garantits.

La millor forma de celebrar aquest aniversari és sumant els esforços i compromisos de tota la societat catalana, refermant la necessitat de continuar treballant plegats per millorar l’atenció, la promoció, la protecció i la participació de la infància i l’adolescència de Catalunya.

L’Observatori dels Drets de la Infància, és un òrgan impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, que treballa per fomentar, divulgar i garantir els drets de la infància i l’adolescència. L’Observatori també és l’òrgan assessor i consultiu del Govern de la Generalitat en aquesta matèria. Està integrat per entitats públiques, associacions i experts en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

 

El manifest esta publicat al web de la Generalitat i pot adherir-te per mitja d’aquest formulari.

 

La foto que il·lustra aquest article esta sortida de la galeria flickr de Rahego