Més recursos pels joves en situació de risc d’exclusió

Sant Adrià recull les experiències de centres adherits a FEDAIA durant la 9a Trobada de Centres Oberts infantils i juvenils de Catalunya.

Representants dels 140 centres oberts infantils i juvenils de Catalunya adherits a la Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència (Fedaia) van reclamar, des de Sant Adrià de Besòs, més recursos i més reconeixement de l’administració. «Volem fer un treball educatiu de qualitat», va explicar Mònica Ribera, directora del centre obert Grupo Unión del barri de la Mina, amfitrions de la trobada. Per això demanen també que es destinin més professionals i que s’ampliï la xarxa pública de centres oberts.

En la ponència inaugural Maria Àngels Pavón, psicòloga i membre del centre obert de Sant Boi, va assegurar que aquest amb espai socioeducatiu «s’incideix tant en les causes com en les situacions concretes i es possibilita processos d’integració i socialització, especialment en les situacions de risc social». Pavón va acusar els Ajuntaments de no assumir les competències que els pertoca, va reclamar més i millor finançament i va demanar que fossin utilitzats com a mecanisme de prevenció.

Entre els més de 200 assistents hi havia Xavier Soley, director general d’atenció a la infància i l’adolescència, que precisament va reconèixer la tasca preventiva que els centres oberts duen a terme en infants i joves en risc d’exclusió social i els va prometre suport «no només amb paraules» i la seva presència, sinó també «amb fets i recursos públics». Soley va assegurar que les futures lleis de Serveis Socials i d’Infància inclouran els centres oberts com a serveis de prevenció: «Si no fem créixer els recursos preventius, patirem la situació d’aquí a uns anys.»

Enllaç relacionat

>>El Punt