MES Sant Adrià respon :: Eleccions Municipals 2019

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

La proposta “Fes una pregunta…” neix amb la intenció de fomentar l’interès dels veïns i veïnes del barri de La Mina per la política municipal i potenciar la participació en les eleccions municipals del 26 de maig. Després de fer el recull de preguntes i fer-les arribar a les diferents candidatures, arriba el moment de les respostes dels possibles futurs alcaldes o alcaldesses de Sant Adrià.

Moviment d’Esquerres Socialistes a Sant Adrià de Besòs han estat els primers en enviar les seves respostes i per tant, comencem per ells.

 

señyora passetjan

EDUCACIÓ

Quan acabarà l’assetjament infantil als col·legis? Libertad Alvarez, veïna del barri, 35 anys

La Generalitat, el departament d’ensenyament té un protocol i mesures actuació en tots el temes referits als assetjaments. Les escoles, els consells escolars, consell escolar municipal han de vetllar perquè aquestes mesures es compleixen al mínim indicador per posar en marxa el protocol d’actuació.. Les escoles també poden tenir d’un propi amb iniciatives sorgides d’un transversal. S’han de promoure més campanyes institucionals per visibilitzar-ho. La coeducació a les escoles fonamental per educar des de la igualtat de valors en les persones.

Quin pla de conscienciació i educació es planteja al barri sobre responsabilitat ciutadana? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

La ciutadania té uns drets però també uns deures.

Nosaltres proposem un pla de civisme de forma transversal amb la implicació de les entitats, societat civil organitzada, les escoles i associacions de veïns. La coresponsabilitat ha de ser en dues bandes.

¿Cómo vais a mejorar la limpieza del barrio y como vais a educar a las personas para que mantengan limpias las calles? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

El civisme i el respecte dels espais comuns comença per un mateix i en les famílies. Després, a les escoles com a part de la coeducació. Campanyes de conscienciació I compliment de les ordenances amb estratègies pròpies per al barri.

A Sant Adrià hi viuen més de 8000 infants, el 34% al barri de La Mina. Quines son les seves propostes per millorar la situació de la infància i per garantir els seus drets? Associació Casal Infantil La Mina, entitat d’acció social

Igualtat d’oportunitats per tots els infants de la ciutat, sense fer distincions. Protecció a l’infància vulnerable, en risc d exclusió, ajudes i beques segons rendes familiars, menjars saludables, dret al lleure fora d’horaris escolars, àrees infantils dignes, ludoteques, casals d’estiu. Impuls de processos de participació infantil per educar als futur ciutadans en el drets i deures. Proposem una regidoria d’infància sectorial que promogui un Consell d’infància transversal.

Espais administració i associacions per motivar i avançar cap a l’èxit i assistència escolar, creiem en un canvi de model i on tots els agents del barri estiguin representats. Dret a créixer, desenvolupar-se amb bona salut, dret a formar-se. Es un dels drets que la infància té.

Prenent com a referència la declaració dels drets dels infants de la ONU. Es planteja impulsar i crear, a una ciutat com Sant Adrià del Besós que es preocupa i promou la defensa dels drets dels infants, el CONSELL D’INFANTS DE SANT ADRIÀ DEL BESÓS? Salesians Sant Jordi – PES La Mina, entitat d’acció social

Si creiem en aquest Sant Adrià, les persones en el eix central de les polítiques Municipals, compromís ferm amb la infància. Crearem una regidoria d’infancia sectorial, que promogui el Consell d’infància transversal .

Creu que Sant Adrià del Besós està preparada per ser una “CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA”? Voldria que Sant Adrià del Besós s’acredités per UNICEF com a “CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA”, desenvolupant accions que garanteixin el compliment dels drets de les nenes, els nens i els adolescents d’acord a la Convenció sobre els Drets de l’Infant? Salesians Sant Jordi – PES La Mina, entitat d’acció social

Possiblement en aquest moment encara no estem preparats, per el que nosaltres entenem com Ciutat amiga de la infància. Sí creiem que és possible i aquest ha de ser un objectiu. Cal fer un compromís de totes i tots, en tots els aspectes. El nostre compromís en ferm amb la infància, en tots els àmbits, no només en el de la vulnerabilitat. L’administració local ha de protegir i vetllar per el compliment dels drets que té la infància i adolescència com a éssers humans. Desenvolupar projectes amb la corresponsabilitat de la comunitat educativa, de lleure, de salut, de les entitats juvenils i de infància. Dissenyar i crear entorns i espais que afavoreixin assolir aquest objectiu. Impulsar processos de participació infantil i juvenil com a eina de canvis reals, la participació construeix comunitat i la transforma. Primer objectiu la infància i l’adolescència han de formar part de canvis reals per tal que se sentin part activa.

Creiem que si, que es possible aquesta proposta i es el nostre compromís.

 

balcons La Mina

ESPAI PUBLIC

¿Por qué no hay más luz y vigilantes en el Parc del Besòs? Jorge, vecino del barrio, 7 años

Nosaltres proposem recuperar l’espai del parc, amb més seguretat, vigilància diürna i nocturna, mes enllumenat, recuperant les àrees infantils i espais per les famílies i pels que pràctiques esport.

Adaptaran les botigues i locals comercials per a persones amb mobilitat reduïda? Montse Milán Lopez, veïna de Sant Adrià, 54 anys

En aquest aspecte cal dir que existeixi una Ordenança i normativa, que s’ha d’exigir el seu compliment. Promourem ajudes per tal de que el comerç pugui adaptar- se a les normatives vigents. Sant Adrià ha de ser una ciutat on no s’exclogui a ningú.

Quan començaran a multar per incomplement d’ordenances: gossos sense lligar, caques sense recollir, cotxes mal aparcats,…? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Aquesta és una de les prioritats del nostre programa. El civisme i el compliment de les ordenances municipals, que preveuen tambe la sanció.

¿Van a poner en el Parc del Besòs una fuente de agua? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Proposem que aquest espai sigui segur, per tant la proposta es protegir aquest espai per us públic, amb un tancament nocturn i apertura durant el dia, amb més segurat es podrà tornar a tenir tots els elements que un parc requereix. Zona d’esbarjo, àrees esport, gronxadors.

¿Por qué no poneis columpios en el parque? Jorge, vecino del barrio, 7 años

Ens remetem les respostes anteriors. Quan aquest espai sigui segur perquè puguis anar a jugar amb els teus amics i amigues, serà un dels elements prioritats. Un àrea de jocs infantils.

¿Cómo haréis que los dueños de los perros recojan las cacas de los perros? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Aplicant les ordenances municipals. Campanyes d’educació i civisme. Hem de començar de nou, d’educar-nos tots i respectar l’espai comú, l’espai públic, per això també cal traballar amb els barris de forma singular.

Teniu intenció de millorar la situació del Parc de Besòs en relació a l’espai de joc i vigilància del mateix? I quan? La Capsa dels Jocs, servei socioeducatiu del Parc del Besòs

Ho hem comentat en les respostes anteriors. És primordial dotar de tots els elements de seguretat, d’esbarjo, ambiental, esport per tal de tornar tenir aquest magnífic espai, un dels pulmons de la ciutat en les millors condicions, per gaudir-ho totes I tots, grans I petits. Caldrà fer accions amb l’àrea metropolitana també.

¿Cómo mejoraría la limpieza del barrio? Jessica, vecina del barrio de La Mina, 34 años

El contracte de neteja és el contracte més gran i mes costós que te aquest ajuntament. Les campanyes de civisme que s’han dut a terme no han funcionat. Per tant el treball ha de ser un altre, que es buscar la complicitat dels agents socials del barri, escoles, entitats, plataformes, AAVV de forma transversal. Campanyes motivadores. I exigir la corresponsabilitat també del veï/a. Reciclatge, horaris, deixalleries, mobiliari urbà, carrers i places netes s’aconsegueixen si tothom esta conscienciat. L’aplicació de les Ordenances municipals i reglaments son bàsics. La millor neteja als nostres carrers i places es quan no s’embruta, per tant molta pedagogia i conscienciació ciutadana.

¿Cómo va a mejorar la limpieza en las calles y las porterias? Juan de Dios Jiménez, vecino del barrio de La Mina, 51 años

Hem respòs en la pregunta anterior, però en la segona pregunta, “les porteries”, hem de saber també que les comunitats de veïns i veïnes son una perllongació de casa nostra, per tant també les hem de cuidar i mantenir-les aquells que vivim en elles.

¿Cómo solucionarías las plagas de ratas? José Amaya, vecino del barrio de La Mina, 40 años

Aplicar amb mes asiduïdat el programa de desratització municipal. S’ha de tenir en compte que els interiors de les comunicats de veïns, cal vetllar i fer complir els elements bàsics de la neteja comunitària.

Quan actualitzarien l’informació del panell digital informatiu de la Rambla de La Mina? David Picó Amador, treballador del barri, 45 anys

Es una proposta que també volem tirar endavant, no solsament el de Rambla Mina, sinó tots aquells que existien a la ciutat. Es el punt de informació immediata que arriba al ciutadà.

¿Por qué no hay un kiosko de nubes y helados, y lavabos en el Parc del Besòs? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Primer hem de tenir un parc en les millors condicions per poder gaudir ho, després hem de veure quins elements es poden donar.

¿Qué uso se le va a dar al antiguo CAP de La Mina? Elisabet Carrera, trabajadora del barrio

Promoure un Centre de Dia per a la gent gran del Barri I de la resta del municipi. Per atendre l’envelliment de la població. Dins del mateix edifici poden encabir se altres usos, nosaltres proposem espai polivalent per entitats i associacions del barri.

 

cartell Mira La Mina

SOCIETAT

Un cop acabat el Consorci de La Mina, quin pla d’intervenció social hi ha plantejat cap al barri? Oleguer Amorós Mèlich, treballador del barri, 39 anys

La vigència del Consorci de la Mina s’ha tornat a renovar. La tasca que ha de fer el Consorci de La Mina no considerem que estigui esgotada, però nosaltres proposem un nou impuls en les àrees socials de la gestió del Consorci com a tal amb més implicació de les administracions que en formen part.

Quan acabarà que alguns s’agafin la llei pel seu compte? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Recuperant la seguretat al barri, si es això al que es refereix, per poder conviure en les millors condicions. Per tant ,recuperar els efectius de seguretat i la policia de proximitat. Aplicant les ordenances municipals. La impunitat no ha d’existir per aquells que no compleixen amb els seus deures com a ciutadà i de contrapartida la resta de veïns que si compleixen veuen els seus drets fonamentals com a ciutadà, vulnerats.

S’ha plantejat mai seriosament pactar amb els moviments veïnals que lluiten per la dignitat de lbarri de la Mina i deixar-se de fer promeses que no es compleixen? Josep Ma Monferrer i Celades, veí del barri, 78 anys

Sí, de fet és una de les qüestions que ens venim plantejant. Un projecte fracassa quan vas sol. Un projecte no assoleix els seu objectiu quan prens decisions de forma unilateral, sense consens, sense comptar amb associacions i entitats en aquest cas. Els moviments veïnals sempre ha existit i crec que de debó, que es bo que existeixen i que exigeixen, per salut democràtica també. S’ha de recuperar la confiança entre uns i altres. Per suposat que estem d’acord en aquest pacte entre administració i moviments socials, es necessari, el diàleg i la paraula, imprescindible.

¿Por qué la gente pega a los perros y como lo podemos evitar? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Creiem que els animals de companyia, aquells que la gent te a casa, formen part de casa, per tant creiem que aquests estan en les millors condicions donat que son un membre mes de la família. Segurament et refereixes a aquest actes desproporcionats de gent que els fa mal només per divertir-se. Estem absolutament en contra d’això, defensem els drets dels animals. Quan aixo aquest fetes, es produeixen hem de denunciar-ho.

¿Por qué no quitan el cartel “Mira La Mina com canvia”? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Et deus de referir al cartell monopòster que està a l’entrada de la Mina. Som de la teva opinió, creiem que es hora de treure’l i modernitzar-ho, oi? Proposem de fer un procés de participació infantil al barri amb totes les associacions infantils i juvenils, en el que els nens i nenes ens feu una proposta del nou cartell de Mina, amb ulls de nens I nenes? Que et sembla?

¿Qué piensa hacer ud. para mejorar el civismo respecto a la suciedad de las calles? Mercedes Munariz Eveajadillo, vecina del barrio, 61 años

R. Hem contestat anteriorment a aquesta pregunta, en tot cas veiem que es un dels temes mes preocupants del qüestionari. Per tant el nostre compromís de que sigui una de les prioritats.

¿Se crearán nuevos planes ocupacionales/convenios con empresas en el territorio para que contraten gente de la ciudad? Narciso Lopez Navarro, educador de Medi Obert de Sant Adrià

Aquesta es la nostra voluntat, els plans ocupacionals donen una sortida, mínima si, però una sortida momentània a les persones que estan patint la crisi. Però volem fer especial incidència en aquest tema, la millor forma de combatre l’atur es la formació. Apostem per aquesta via també. Així doncs, plans ocupacionals per majors de 45 anys, donades amb càrregues familiars, joves.

¿Cómo se va a preocupar de la gente que lo está pasando mal? Isabel Flores, vecina del barrio, 24 años

La pobresa en aquesta ciutat i en aquest barri especialment es molt alta. Cada família, cada cas, tenen unes necessitats diferents per tant s’han d’estudiar de forma individualitzada. Parlem de vivenda, d’aliments, d’habitage, de salut, de gent que viu sola, de pobresa energètica, de infància en risc, d’Economia… existeixen diferents ajudes per poder ajudar en tots aquestes realitats vulnerables, xecs pro infància, aliments solidaris, ajudes per roba i mobles, la tramitació de la renda de garantia ciutadana. La gent gran i depenents també tenen una sèrie d’ajudes i serveis, de neteja, d’acompanyament, de servei de menjar, arrenjaments de vivenda, la tele assistència, bonificacions, beques… Per això diem que depèn de cada situació. Ara en aquest moments l’ajuntament destina un 11,96 % del en el pressupost en serveis socials i vivenda. El nostre compromís es continuar l’augment d’aquest pressupost en mesures de les necessitats de la ciutadania mes vulnerable i vetllar per que ningú es quedi fora de l’atenció a la que te dret, en situació de pobresa i vulnerabilitat.

¿Cómo vais a hacer para que nos sintamos seguras en nuestros barrios? Verónica Pérez, vecina del barrio, 35 años

No sé si ens preguntes “mes seguretat al barri com a tal” o “seguretat com a dona”. En la primera, hem de tornar a recuperar la policia de proximitat, i la de demanar mes efectius de Mossos d’Esquadra que son els que tenen encarregada la seguretat ciutadana. La segona, existeix un protocol municipal de prevenció i abordatge de l’assatjament i agressions sexuals en els espais públics, que fa molt poc que s’ha posat en marxa. Però l’èxit de sentir-nos mes segures en el nostre entorn, també s’ha de abordar des de la educació, els espais familiars en primera fila i des de les escoles, coeducar en igualtat d’oportunitats i des dels valors de les persones, és la clau, per avançar cap a una igualtat real on caminar per carrer també sigu segur en aquest aspecte.

Com té previst solucionar que no hi hagi jocs infantils al Parc del Besòs i augmentar l’ús del parc per part dels veïns/es? Ariadna Prats, treballadora del barri, 34 anys

Aquesta pregunta l’hem contestada en apartats anteriors. Creiem que una de les solucions es la del tancament nocturn i apertura diürna, amb mes seguretat de dia i nit. Per tant recuperar tots el es elements que un parc necessita per que els veïns i veïnes de la ciutat puguin gaudir ho. No serem pioners amb aquesta proposta, prenem com a referència altres ciutats veïnes que ja ho fan.

Per què un veí del barri de La Mina viu 6 anys menys que a Badalona, per exemple? Què es pot fer des del municipi per revertir aquesta situació? Jacob Muñoz, veí del barri, 34 anys

Fa poc vam llegir un article que parlava d’això. Analitzaven que en els barris on la gent té un poder adquisitiu més alt, la gent viu mes anys. Un dels experts recordava allò de que les desigualtats en l’esperança de vida és en funció del lloc de naixement a aquest fet te un origen estructural. I ens va cridar l’atenció que Deia “que per combatre aquestes desigualtats cal impulsar actuacions a gran escala, totes elles relacionades amb l’ensenyament, l’educació i l’habitatge i mesures perquè les persones tinguin mes coneixements en materia de salut i hàbits mes saludables”.

Per tant Creem que es aquí on s’hauria de posar l’accent, en aquests ambits. I nosaltres afegim que no es pot perdre de vista tampoc, la contaminació.

¿Cómo van a solucionar el tema del lavabo del local de las Adrianes? Antonia Martín Cuesta, vecina del barrio, 49 años

R. Aquest és un punt que portem al programa. El nostre compromís per solucionar aquest tema. S’han d’aprofitar els elements dels edifici, i segur que perdereu un petit espai però també estem segurs que sera beneficiós per a totes.

En el barrio no hay presencia policial, ¿no nos la merecemos?¿por qué cuando se les llaman, no responden? Pepi Villegas Sanchez, vecina del barrio, 83 años

Per suposat que s’ho mereixen, es el seu dret com a ciutadania. Exigirem mes efectius aquesta es la nostra proposta. En quant a les trucades, la policia, si es refereix a la policia local, la centraleta sempre esta connectada i ni ha un agent a la emissora a cada torn, no sabem quin es el motiu específic i per que no la van contestar, pot ser hagués algun problema puntual en aquell moment. En tot cas, ens interessàrem per si ha passat mes sovint. Ens consten altres temes referits a les trucades, però no ens consta de que no contestin.

El que s’aprova al ple de l’ajuntament, és cumplirà? Com es millorara la participació del veins/es a la política local i la seva transparència? Alicia Vila Reyes, vecina del barrio y presidenta de Les Adrianes, 67 años

S’han de cumplir sense cap dubte, això es el que pensem. Els processos de participació tenen diferents escenaris que cal que el govern permeti posar-los en marxa: consells de barri, consells sectorials i consultes ciutadanes, audiències públiques, nosaltres també ens comprometem a fer el Pla d’actuació municipal per tal de la ciutadania pugui evaluar també al govern, en tots aquells projectes i programes i que tenen a veure amb ells. Els volem impulsar amb informació i transparència, es un dret que te el ciutadà. El dret a ser informat i el dret a participar. El nostre compromis tambe aprovació del ROM, Reglament Orgànic Municipal.

Com farà per crear més llocs de treball? Quins projectes té? Anònim, veí del barri, 41 anys

Creiem en les oportunitats que pot tenir Sant Adria com a ciutat.

En primera mesura per tal de donar respostes a les necessitats, convenis amb empreses fora i dins del municipi per mimbar l’atur que en aquest moments estem parlant d’un quasi 16% d’aturats a Sant Adrià. Plans ocupacionals, per majors de 45 anys, per dones amb càrrecs familiars, i per joves. Ajudes als comerços de proximitat per tal de afavorir la contractació de persones aturades al municipi. Per altre banda creiem en la necessitat de modernitzar els polígons industrials, per tal de que atraure a inversos a la zona, empreses que apostin per instal·lar se a Sant Adrià creant llocs de treball a la ciutat.

Paral·lelament fomentar la formació professional que vagi lligada a les necessitats reals que existeixin al municipi. Aprofitar l’arribada de la universitat i el viver d’empreses existents en aquest moment i les noves que es crearan.

¿Qué ayudas pueden dar a los más necesitados? Maite Cano, vecina del barrio, 17 años

Les ajudes que presta l’administració es fan a traves del departament de Serveis Socials. Existeixen diferent programes i ajudes a les que les persones o famílies en risc d’exclusió i vulnerabilitat poden recórrer. Ajudes per a la gent gran, per infants i per les famílies. La pobresa es una realitat en el municipi i en el barri de la Mina, el compromís ha de ser cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes famílies.

¿Como se vigilará el barrio y en particular el bloque Venus? Ana Gómez, vecina del barrio, 80 años

La competència de seguretat ciutadana la tenen els Mossos d’Esquadra. Per tant, exigir mes efectius a la Generalitat. La policia local té la competència de control de trànsit i de compliment d’ordenaçes.

¿Cómo se va a garantizar el acceso a la electricidad a enfermos con dependencia energética que viven en bloques de edificios con cortes habituales del suministro? Ej. Diálisis peritoneal, oxigenoterapia… Elisabet Carrera, trabajadora del barrio

Segons la nostra informació el treball realitzat pels veïns aquests darrers temps, són els que estan resolent els problemes per als seus conveïns/es amb amb dependència energètica amb la instal·lació de mes de 200 comptadors.

Per a casos puntuals imprevistos creiem que una solució seria la d’un banc de bateries amb una duració de 6 /8 hores en el barri. Mentre no es resolguin els temes de talls de llum definitivament.

Qué acciones piensa hacer para reducir la contaminación del aire y del suelo de Sant Adrià? Airenet, associació pel medi ambient

Les mesures a prendre per reduir la contaminació admosfèrica passen per implantar: 

  • la reducció dràstica de les emissions dels valors de SO2, produïdes per les instalacions ambientals de la EMMA, límits d’emissions de la planta de cogeneració elèctrica, TERSA, Districlima i Ecoparc.
  • Implantació de la zona d’especial sensibilitat i contaminació al municipi amb la reducció del trànsit de la ronda del litoral y la C32.
  • Aquest ha de ser el compromís en ferm i reial a traballar des de l’administració, eliminar i limitar les llicències ambientals per a les activitats contaminants admosferiques, lumíniques, acústiques o soroll. (Crematori)
  • Aplicació de totes les mesures aprovades del Pla de reducció de la contaminació admosferica i de forma especial el foment de l’ús del transport públic eficient, tarjes verdes, parkings skate & ride, aparcament de bicis a la zona metro Verneda.
  • Apostem per la reforestació d’arbres que absorbeixin el CO2 en tots els terrenys que limiten amb les rondes.
  • Eliminar i limitar el pas de vehícles pesats pel municipi, s’han de buscar noves alternatives.
  • Eliminació de les zones d’abestosis que estiguin actualment definides i la seva actualització al mapa de contaminants.
  • En materia de netejea viària, l’augment de litres amb aigua freatica, per recollir les partícules en suspensió que es depositen en la via publica.
  • Per la contaminació acústica, avançar cap a les implantacions pantalles de reducció de soroll.

¿Cuáles son sus planes en relación a la incineradora Tersa? Airenet, associació pel medi ambient

Els plans per a Tersa han de ser molt clars I determinants. El primer de tot, actualitzacions de les dades reals d’emisions de la planta, amb la revisio de l’Auditoria ambiental de la mateixa.  La voluntat política nostra, es avançar cap al seu tancament. Desmantellament com a incineradora i canvi de gestió dels residus de fracció de resta municipal.

Quins mitjans econòmics, tècnics i recursos municipals es posaran a disposició del barri per tal d’afrontar l’impacte que representa tenir tants pisos buits (gent sense casa, ocupacions, narcopisos, màfia…)? Rubén David Borràs, treballador del barri, 32 anys

L’Ajuntament té l’obligació de posar i mobilitzar tots els mitjans i recursos propis i d’altres administracions si té un lideratge potent, uns objectius i una estratègia per revertir aquesta situació en el barri. Nosaltres treballarem en aquest sentit.

 

solars

SOCIETAT – DROGUES

Què pensa fer amb els clans de la droga al barri? Llorenç Mochales Medina, veí del barri, 57 anys

Exigir al responsables directes com sín la Generalitat i al Ministeri actuacions immediates.

¿Van a mover “el local” de delante del colegio? Jose Amaya, vecino del barrio, 62 años

R. És un tema molt delicat. La ubicació de la sala de venopunció va estar consensuada en el seu moment quan el planejament del pla de transformació de La Mina, amb la construcció del nou CAP pasaria a integrar-se dins del mateix CAP per a la prevenció de danys i reducció de risc, com a malalts que són, i en aquest context com creim que s’han de tractar. També es cert que just molt al costat tenim un centre educatiu, que ningú en aquells moments prèvia aquest augment de venda i consum de droga que exigeix actualment, el tancament d’altres sales de venopuncio de Barcelona i l’augment de consum han disparat totes les alarmes. Això, junt amb la falta d’efectius de seguretat, encara ho ha empitjorat. Per tant, un tema d’extrema sensibilitat. El nostre compromís és entomar aquest tema de nou i prendre les mesures que es creguin necessàries.

¿Qué van a hacer con el barrio que está peor que en el 1978, sobretodo en el tema drogas y consumidores? Jose Amaya, vecino del barrio, 62 años

Exigir a les administracions pertinents, a Generalitat, al Ministeri de l’interior actuacións: contundents, inmediates i efectives per a erradicar les drogues al barri.

¿Qué van a hacer con las drogas en el barrio? Jose Luis Casado, vecino del barrio, 52 años

Erradicarles. I per aixo les administracions pertinents han de fer les actuacions que els hi pertoquen, i de forma contundent i efectiva. Ho exigirem.

¿Cómo vais a mejorar el tema de las drogas en el barrio? Jenifer Suarez Pedrote, vecina del barrio, 33 años

El primer de tot és exigir a les administracions de la Generalitat i al Ministeri de l’interior que són les que tenen la responsabilitat i delegacions en materia de segurerat, que actuïn de forma contundent per a erradicar les drogues al barri.

La segona és demanar més efectius de seguretat.

Com milloraran la problemàtica de les drogues al barri i concretament al bloc Venus? Maria Pilar Otrera, veïna del barri, 78 anys

Millorarà quan les administracions autonòmica i de l’estat actuïn amb fermesa per erradicar la droga al barri, aquesta és la primera mesura. La segona és crear espai de treball amb les altres administracions locals de les ciutats veïnes per coordinar accions conjuntes. La tercera, nou impuls al protocol de seguretat. El nostre comproís és exigir que es faci efectiu.

Segons les dades publicades sobre l’impacte del consum de drogues al barri de La Mina, estaries a favor de l’obertura de la sala de reducció de danys les 24 hores? Quines estratègies té l’Ajuntament per poder dur-ho a terme? Projecte REDAN La Mina

Nosaltres creiem que una proposta d’aquest tipus cal avalar-la, no solsament amb les dades que pugui tenir el REDAN, sinó amb la pressió que sobre el barri podria produir l’obertura de 24 hores com a Centre de referència sobre el tema. És un tema d’alta sensibilitat, estem disposats a estudiar-ho conjuntament amb els veïns, entitats, CAP, escoles i moviments veïnals.

 

Amb aquesta darrera resposta, tanquem l’article tot agraint a la candidatura de Moviment d’Esquerres Socialistes a Sant Adrià de Besòs la seva disposició a participar en aquest proposta.

Les fotos que acompanyen aquest article han estat realitzades per Carol Rodríguez.