Nosaltres, una experiència d’aprenentatge i servei entorn a la memòria històrica

“Las historias humanas son universales y son las que nos tienen que acercar a otras realidades”

Sonia Ros @soniarosm

Durant aquest quadrimestre a desdelamina.net hem tingut la sort de poder portar endavant una experiència d’aprenentatge i servei en col·laboració amb l’assignatura de Comunicació i Documentació de Treball Social de la Universitat de Barcelona.

Aquesta proposta s'ha concretat com una experiència a dos nivells.

Un dels nivell ha estat l’experiència dels estudiants. En aquest nivell s'ha aprofitat per plantejar un treball educatiu amb nens i nenes del barri a partir de diferents línies: la memòria històrica, el coneixement de la historia familiar i personal i l’intergeneracionalitat.

Entenem que en un barri com el nostre, sense grans connexions amb el passat remot comú, format a partir de la immigració, de construcció quasi instantània, amb un gran part de persones amb una historia silenciada (els gitanos), amb grans estigmes i prejudicis socials,… es necessari un treball de recuperació de la imatge comuna i de la pertinença al barri i la comunitat. I aquest treball s’ha de realitzar a través de la pròpia memòria i vivència dels seus membres.

 

 

Així aquesta experiència ha plantejat un treball entorn als conceptes abans anomenats amb els “nanos” (de 8 a 16 anys) que han participat en aquesta experiència. La idea final era generar alguna mena de producte (textos, articles, exposició fotogràfica, documents audiovisiuals, sonors, …) a partir de diferents activitats, propostes i dinamiques.

S'ha demanat, dins d’aquest nivell,  que tot el procés es documenti, tant en la seva fase de programació com d’avaluació i revisió. Per això s’ha creat i dinamitzat un espai de blog a nosaltres.tumblr.com

Per acabar, l'experiencia s'ha completat amb un comentari de algunes de les noticies publicades darrerament entorn el barri.

 

 

Al nivell dels participants, nenes i nens de 8 a 16 anys participants o propers als projectes del Grupo Unión,  s'ha plantejat un treball per a la dinamització de la memòria històrica del barri a partir de la seva pròpia història familiar. Entenem que aquest treball ha de ser de descoberta de la seva pròpia història posant-la en contacte amb la història del barri, la seva comunitat i entorns més propers, i que aixo facilitarà una construcció d’una identitat pròpia i comunal més “potent” que ajudara a la millora i treball amb i en ella mateixa.

També s'ha provat de generar dinàmiques de comunicació amb el seus nuclis familiars propers (pares i mares, avis i avies,…) cercant informació i sent testimonis de les histories i realitats familiars com a constructores de la historia i la realitat comuna.

Els nens i nenes participants han estat els veritables protagonistes de l’experiència i tot el treball realitzat ha estat al seu voltant, pensant en les seves capacitats, coneixements i habilitats…

En aquest nivell els nanos han estat els productors dels materials finals de l’experiència.

 

L'experiencia s'ha concretat en quatre sessions realitzades durant el mes d’abril d’un parell d’hores de durada més una darrera sessió de tancament realitzada durant la Setmana Cultural del barri.

Així els nanos han dibuixat el seu arbre genealògic, han portat alguns objectes i fotos familiars amb historia, han realitzat entrevistes als seus pares i avis preguntant pels seus records sobre el barri i com era el dia a dia fa uns anys, han jugat a jocs tradicionals, han passejat pel barri cercant espais fotografiats fa temps, han escoltat el testimoni de la Maria Ollé una de les darreres persones que viuen al barri des de la època de masies i cases rurals anteriors a la construcció del barri als anys 70, …

 

 

A la darrera sessió es va poder veure el video que els nanos van fer sobre l'experiència, els dossiers que vam crear amb tota la informació recollida i alguna de les presentacions que els estudiants van realitzar per presentar la seva tasca a la resta de companys de l'assignatura.

Ara, a l'espera de realitzar avaluacions finals, podem començar a dir que encara que hem patit una mica el síndrome de la prova pilot, el funcionament de l'experiència ha estat molt bo i que la majoria d'objectius s'han acomplert. Com a experiència d'aprenentatge, els estudiants valoren molt positivament el treball realitzat a territori ja que aquesta proposta els ha ajudat a generar coneixements i el projecte destaca que ha estat una gran oportunitat per que els mes joves del barri comencin a conèixer i a gaudir del seu passat i la historia de tots nosaltres.