Noves noticies sobre la pròrroga del Pla de Transformació del barri de La Mina

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

L'Alcalde Sant Adrià es reuneix amb el president de la Diputació de Barcelona, per a demanar la ratificació i renovació de la participació de l'organisme en la pròrroga del Consorci.

 reu_diputacio.jpg

A finals del 2010, just quan s'havien d'acabar les actuacions previstes en el Pla de Transformació del barri de la Mina 2001-2010,coneixíem que el llavors govern del tripartit, aprova un nou pressupost de 8,7 milions d'Euros per a prorrogar el pla 5 anys més. Aquesta pròrroga afectava quatre departaments que hi col.laboràven de la següent manera:

• Política Territorial i Obres Públiques:  4 milions
• Treball:                                        1.989.359,74 euros
• Acció Social i Ciutadania:                 1.764.988,04 euros
• Medi Ambient i Habitatge:               1 milió

En aquesta nota del consorci, es menciona també, que les altres tres administracions participants del consorci aportarien 10,7 milions d'euros per a continuar amb el pla fins al 2015. 

Però per una nota de premsa de la Diputació de Barcelona, amb data de 26 de gener del 2012, coneixem d'una reunió de l'Alcalde de Sant Adrià de Besós, Jesús Maria Canga, acompanyat de la diputada de CiU i regidora de l'ajuntament, Mireia Hernández, amb Salvador Esteve, president de la Diputació. 

El motiu de la reunió, segons podem llegir, ratificar i renovar la participació de la Diputació en la pròrroga del Consorci. A l'interès de l'alcalde per la continuïtat del Consorci fins al pròxim any 2015, hi respon Salvador Esteve, que n'ha d'estudiar molt detalladament la seva continuïtat.