Objectiu Venus +1 :: la comunicació

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

Fa temps que definim desdelamina com un projecte educomunicatiu de dinamització comunitària per la transformació social. Això fa que quan dissenyem Objectiu Venus, en la seva triple hèlix (agitació comunitaria, politica i comunicativa), una de les primeres que comença a girar és la de la comunicació

Així, Objectiu Venus fa intencionadament un ús intensiu i amb alts nivells d’activisme (de guerrilla) de la comunicació, els seus codis i mitjans, eines i recursos.

El nostre treball comunicatiu comença mesos abans d’iniciar la campanya de crowdfunding i es centra en la idea de “com comunicar una lluita històrica en 80 dies?”

Durant setmanes es treballem en la creació del logo del projecte, la seva pàgina web i perfils a les xarxes socials i  es comença a articular el discurs que vertebri tota la proposta.

Es realitza també tot un treball d’aconseguir material gràfic d’alta qualitat per il·lustrar totes les peces que s’anirien publicant durant els següents mesos.


 

Es van plantejar tres fases de comunicació diferenciades:

La fase inicial la vam anomenar C (de caliu) i ens va servir per preparar el terreny i començar a fer present l’edifici Venus i la seva problemàtica. Aquest contingut ens hauria de servir de suport i referència a l’hora de posar en marxa la campanya de comunicació en obert.

Aquesta fase es va nodrir de la publicació d’articles propis i en mitjans de comunicació de caràcter social o reivindicatius. Aquesta fase també va servir per començar a publicar contingut en les xarxes socials del projecte i el seu web.

Paral·lelament, es va començar a treballar en una fase B, que cercava la complicitat de possibles aliats amb un alt impacte mediàtic en espais (mitjans de comunicació, xarxes socials, moviments socials i institucions socioeducatives) que entenen claus per la difusió dels nostres missatges.

En aquesta fase, també es van dissenyar elements comunicatius de la campanya de crowdfunding, el seu relat i els elements claus com el vídeo de presentació de la campanya. I es  vam començar a concretar col·laboracions amb publicacions, retuits i mencions en xarxes socials i en mitjans de comunicació per la següent fase.

Era el moment de llançar la campanya de crowdfunding i d’iniciar de la fase A (d’”abierto” en castellà) Aquesta es va iniciar amb la publicació de una nota i una roda de premsa oberta a mitjans de comunicació el passat 5 de novembre de 2019.

 


 

Amb la web i les xarxes socials del projecte ja en marxa es va obrir el Goteo, fent públic el vídeo i textos de presentació de la campanya. També apareix el hashtag #GoteoxVenus com a forma de concentrar totes les publicacions i impactes mediàtics que s’anirien provocant.

En aquesta fase, l’objectiu clau és la viralitat dels nostres missatges. L’impacte de la campanya era important per cercar una mena d’onada mediàtica que ens anés portant a les quantitats demanades al Goteo.

En aquells moments, la comunicació del projecte es divideix d’una banda en la campanya i la situació històrica de la realitat de l’edifici de Venus més la lluita del col·lectiu i d’un altre,  la gestió de l’impacte i presència als mitjans de comunicació i xarxes socials de tota la proposta.

El web esdevé punt de referència amb els seus reculls de premsa i les xarxes socials com emissores per compartir tota la informació del projecte.

Un cop acaba la campanya de crowdfunding, la proposta comunicativa del projecte torna a ser similar a la fase inicial: el web del projecte torna a ser el punt de referència comunicatiu fent un seguiment exhaustiu de la proposta, les darreres novetats de la qüestió de l’edifici Venus i el col·lectiu d’afectats i els altres dos grans hèlixs del projecte: l’agitació comunitaria i l’agenda política (que serà la protagonista del següent article)