Per una convivència urbana, pròxima parada: La Mina

Actualment, el tema de la seguretat urbana ha pujat fins al primer graó de l'actualitat. Però, i si pensem la seguretat ciutadana i la convivència urbana sense caure en el recurs fàcil de la criminalització i l'enduriment de les penes? El Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU)  planteja accions on la coordinació i el treball en xarxa entre els diferents agents portin a una qualitat de vida democratica i socialment justa.

No és feina fàcil i passa per conèixer bé el territori, la seva història, els seus agents…

3605315913_739e113e1b_b.jpg

Analitzar les xarxes de persones i entitats que interactuen en una convivència urbana possible en un territori concret és el que es proposa el Fòrum en els Suplementos que publiquen a la seva web. Gratament ens va sorprendre veure que els dos primers estan dedicats a fer una crònica de la vida al barri de la Mina. Ni nosaltres ho hauríem fet millor, d'obligada lectura, en dos informes:

El primer, dedicat a analitzar el procés històric del barri fa un procés del pas del barraquisme horitzontal al vertical, passant pels toretes i vaquilles, i acabant amb els últims plans de reforma. 

SUPLEMENTO ESPECIAL PROXIMA PARADA. El barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs I

El segon és un mapeig exhaustiu de les entitats i agents que avui en dia interactuen en l'ecosistema social del barri.

SUPLEMENTO ESPECIAL PROXIMA PARADA. El barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs II

libroFEPSU.jpg