Pla per construir 66 nous habitatges al barri per reallotjar famílies de l’edifici Venus

  • Categoria de l'entrada:Espai públic

Aquesta setmana l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha publicat l’anunci de licitació per al servei de redacció d’un projecte per a 66 nous habitatges de protecció oficial al barri de La Mina. És a dir, ha tret a licitació la creació del disseny i planificació per a la creació d’un nou edifici al barri, que en concret seria construït al descampat de darrere la biblioteca que ara serveix com a aparcament de cotxes.

El fet que es planifiqui la construcció tan a prop de l’edifici Venus podria no ser una casualitat, ja que, tal com especifica la documentació de l’anunci, els 66 nous habitatges estarien destinats exclusivament al reallotjament de veïnes de Venus afectades pel procés d’expropiació i enderroc.

És per això que el projecte remarca que els pisos hauran de ser d’exactament 61,80m² de superfície, per tal de no incrementar el preu de l’habitatge de substitució. En la documentació també s’especifiquen altres requisits, com haver de planificar l’edifici assegurant la llum del sol a l’hivern o el mínim i màxim de vivendes possible per porteria (entre 12 i 24).

La documentació també parla de la importància de tenir en compte “la complexitat social del barri de la Mina”, tenint especial cura dels espais comunitaris “de manera que en dificultin la seva apropiació individual” o fent “atenció específica a l’espai de coberta de les plantes baixes, els quals no han ser accessibles”. Sobre els espais comunitaris, també afegeix que el disseny d’aquests “ha de defugir dels racons i angles morts per tal d’evitar els possibles conflictes socials”.

En tot cas, és un anunci que ja fa temps que s’esperava entre les persones afectades de l’edifici Venus. Actualment, quedarien per expropiar uns 180 habitatges, i ja es va fer evident que només amb habitatges de segona mà no es podria cobrir totes les necessitats del procés.