Plantada participativa d’alocs

  • Categoria de l'entrada:Sense categoria

L’aloc és una planta autòctona que proporciona refugi per la fauna i millora la biodiversitat de la vegtació existent a la desembocadura.