Plataforma > Carta al regidor de cultura de St. Adrià sobre la ubicació de la futura biblioteca

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

La Plataforma d’Entitats i Veïns/es de la Mina defensarà que aquesta biblioteca s’ha d’ubicar en el nostre barri, i no ens agradaria entrar en una guerra entre barris, i encara menys que l’Administració en sigui la promotora.

CARTA A:
Sr. Màrius Tàrrega
Regidor de Cultura
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Benvolgut senyor,

La Plataforma d’Entitats i
Veïns/es de la Mina és un moviment
social i veïnal que aplega a entitats, serveis
i veïns a títol individual del barri
de la Mina. Treballem per aconseguir millorar
les condicions socials, educatives i urbanístiques
de l’entorn, per tal que el nostre barri
visqui en les mateixes condicions de normalitat
que la resta de barris de municipi i àrea
metropolitana

La Plataforma treballem des del
97, i des de l’any passat contem amb una
organització interna que ens permet treballar
per àmbits més específics.
Un dels dos àmbits és el sòcio-educatiu
i laboral, que inclou també la dinamització
cultural del barri.

Per això hem cregut convenient
que vostè conegui quina és la nostra
opinió referent a la notícia apareguda
recentment a la premsa referent a la ubicació
d’una nova biblioteca municipal, que s’està
dubtant d’ubicar-la entre els barris del
Besòs o de la Mina.

En aquest sentit li volem fer saber,
que en el Peri de la Mina, aprovat al mes de maig
de 2002 (negociat en bona part entre l’Administració
i la Plataforma) hi havia una reserva de sòl
per un espai anomenat “biblioteca-centre
cultural, entès com a biblioteca de districte
i amb un caràcter o paper major que el
que tenen habitualment les biblioteques de barri,
vingui a ser un nou referent cultural per un territori
més ample que el propi del barri de la
Mina(…) la inversió prevista en aquest
equipament se situaria a l’entorn de 420m.de
pessetes”

La Plataforma defensarà,
en els llocs que calgui i quan calgui, que aquesta
biblioteca s’ha d’ubicar en el nostre
barri, i no ens agradaria entrar en una guerra
entre barris, i encara menys que l’Administració
en sigui la promotora. Tanmateix desitjaríem
que vostè públicament es manifestés
en el sentit que li proposem.

De totes maneres, per tal de parlar
d’aquests i altres temes que tenen a veure
amb la dinamització cultural del barri,
el convidem a que assisteixi a una reunió
de la Plataforma tan aviat com li sigui possible.

Cordialment,


Plataforma d’Entitats i Veïns/es de
la Mina
Sant Adrià de Besòs, 1 d’octubre
de 2003