Plataforma > Modificació del preu màxim de l’habitatge al barri de la Mina

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

Nota de premsa a propòsit del Decret 260/2003 sobre actualització de preus de determinats grups d’habitatges de protecció oficial.


:: Rambla del Camarón [desdelamina.net]

El passat 21 d’octubre de
2003 la Generalitat de Catalunya, a proposta del
Departament de Política Territorial i Obres
Publiques va aprobar el Decret 260/2003 sobre
actualització de preus de determinats grups
d’habitatges de protecció oficial.
Aquest decret va ser publicat el 4 de novembre
en el DOGC núm. 4002-04/11/03

El decret actualitza i homogenitza
el preu màxim de venda en cas de segones
o posteriors transmissions, amb l’objectiu
d’adapatar la situació d’aquests
habitatges a la realitat social.

L’aplicació d’aquest
decret en el barri de la Mina, suposa que els
preus de l’habitatge en el barri es normalitaran:
fins ara el reglament que regulava aquest extrem,
només permetia escripturar els pisos per
un valor aproximat de 100€ el mòdul
(valor del m2 posat per l’Administració).
A partir d’ara es regularitza una situació
que existia de fet, ja que el mercat valora aquests
pisos a un preu molt més elevat. El decret
permet que la via legal i la realitat immobiliaria
s’aproximin, de tal manera que la compra-venta
dels pisos de la Mina es podrà fer per
un valor màxim idèntic al d’altres
promocions d’habitatges amb règims
semblants al del nostre barri, és a dir
per uns 1400€ aproximadament.

Des de la Plataforma valorem positivament
aquest decret, sobretot per dos motius: en primer
lloc perquè suposa la normalització
i normativització d’una realitat
que s’estava produint en el barri; i en
segon lloc pel procés de colaboració
i unió d’interessos de l’Administració
local i el moviment social del barri, que ens
ha permès trobar espais de convergència
i reivindicacions comuns.

Aquesta nova situació, però,
ens fa estar expectants, en primer lloc per com
afectarà les diferents situacions personals
en relació al règim de tinença,
i en segon lloc, per quines poden ser les conseqüències
a nivell sociològic d’aquesta legalització.
Aquestes respostes aniran sorgint a mesura que
es vagi aplicant el nou decret.

Des d’ara l’Administració
hauria d’iniciar un procés d’informació
col·lectiva i individual sobre l’abast
d’aquest decret.