Proposta de la Plataforma a l’Ajuntament sobre la continuïtat del Consorci de La Mina

Davant la finalització de la prorroga del Consorci del Barri com a maxim organ de la gestió i execució del Pla de Transformació, la Plataforma d'Entitats i Veïns/es realitza una proposta de treball per la seva continuïtat.

Aquesta proposta neix de la nova realitat de representativitat de grups polítics al consistori i de recuperar eixos fonamentals del Pla de Transformació com la utilització partidista dels temes de La Mina i la transparència i la participació veinal.

 

 

Donat que el Pla de Transformació del barri de La Mina, resta inacabat i que molts dels problemes, quepretenia solucionar, s’han enquistat de manera dramàtica, considerem necessària la continuïtat del Pla deTransformació Integral. Tot i això, aquesta continuïtat haurà d’estar basada en propostes consensuades entre els veïns, els agents d’actuació del barri i l’administració. La transparència i la participació ciutadana ha d’entrar al interior d’aquest organisme.

Es necessari que es recuperin els dos eixos fonamentals del Pla de Transformació:

1. Que no s’utilitzin els temes de La Mina pels interessos polítics dels partits.

2. La transparència i la participació veïnal han de ser reals i constants.

Es per això que entenem que son necessàries la presa de les següents decisions:

a) Creació d’una Taula de Diàleg de la que hi participin tots i cadascun del partits amb representació a l’Ajuntament i la Plataforma d’Entitats de La Mina. D’aquesta taula, hauran de sortir els posicionaments i les propostes generades pels veïns i l’ajuntament. Propostes que hauran d’arribar a la resta de l’administració del Consorci

La Taula de Diàleg es reunirà periòdicament amb la Comissió Executiva del Consorci de La Mina, per al de garantir un seguiment de les actuacions.

b) Donat que a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs l’hi corresponen vuit representats al Consell de Govern del Consorci, i que, hi ha vuit partits representats al consistori, tots i cadascun dels partits haurien de disposar d’un representant al Consell de Govern. Aquests representants, hauran d’explicar l’activitat i les decisions del Consell de Govern, a la Taula de Diàleg.

c) Creació de taules de treball amb la participació de tècnics, polítics i Plataforma d’Entitats, Veïns i Veines de La Mina, per a treballar tots i cadascun dels àmbits del “Pla d’Actuació Social”.

Les taules de treball, hauran d’avaluar el moment actual en cadascun dels àmbits d’actuació, definir els objectius i les mancances actuals, i requeriran al Consell de Govern del Consorci, els mitjans necessaris per a l’assoliment dels objectius establerts.