Prorroga el Pla de transformació del barri fins el 2015

El govern de la Generalitat ha acordat prorrogar fins el 2015 el Pla de transformació del barri de La Mina. El Pla va ser aprovat el 2002 pel Consorci de La Mina, un organisme integrat per la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

 rh_DSC_0229.JPG

Inicialment s’havia previst que el Pla de Transformació s’hauria enllestit a finals d’aquest any. Però la necessitat d’ampliar algunes de les actuacions que s’havien programat ha obligat a prorrogar la vigència del Pla fins el 31 de desembre de 2015.

Globalment, el pressupost del Consorci de la Mina per continuar amb la transformació del barri en aquest quinquenni serà de 19,5 milions d’euros.

 D’altra banda, les actuacions de la darrera fase de les obres del Pla de Transformació de la Mina es concreta en el lliurament dels pisos de protecció oficial a les famílies afectades per la transformació i la resta que es destinaran a les polítiques complementàries d’habitatge, i els treballs de rehabilitació dels edificis del barri. Així com, les obres de construcció de nous equipaments, entre ells una escola bressol i una residència per a la gent gran, per tal de donar resposta a les noves necessitats detectades en el procés de planificació participatiu del Pla.

Pots llegir l’article complert a la web del Consorci del Barri o a la Sala de Premsa de la Generalitat de Catalunya.