Què són les xarxes ciutadanes?

A desdelamina moltes vegades ens agrada autodefinir-nos com a xarxa ciutadana del barri de la Mina. Però, què s'amaga darrera el concepte Xarxa Ciutadana? Això és el que pretén aclarir l'excel·lent article de Xarxanet.org

xarxa_ciutadana

En l'actual món, conegut com a Societat de la Informació, contemporàniament a l'explosió de la gran xarxa, Internet, les xarxes ciutadanes neixen amb la finalitat d'empoderar tecnològicament comunitats locals i així servir-los-hi d'altaveu en la nova esfera global que s'obre amb la popularització de les noves eines de comunicació.

Històricament, podríem remuntar-nos fins a les americanes Freenet's, als anys 80, com a possibles precursores d'aquestes comunitats virtuals que neixen de comunitats locals enfront els grans mitjans de comunicació. Als Països Catalans, la precursora fou la xarxa tarragonina Tinet l'any 1995.

Per a abordar l'objectiu de que les TIC no suposin una barrera per a cap membre de la comunitat local on neixen, les principals línies de treball acostumen a ser: oferir espais de comunicació: web, correus electrònics…, espais de participació: fòrum, xarxes socials,…, espais de formació, el treball comunitari i ús del programari lliure.

Actualment, les xarxes ciutadanes més actives: Tinet, GraciaNet, RavalNet, arenys.org, Llefi@Net i xarx@ntoni

Això és un extret de l'article de Xarxanet.org del que en recomanem fervorosament la lectura