Forta reducció de la presència de xeringues a l’espai públic de La Mina durant el 2023

Les dades de recollida de xeringues en l’espai públic que regularment es duen a terme des de diversos projectes, demostren una important davallada durant l’any 2023 en relació a la seva presència als carrers i parcs del barri. Concretament, estaríem parlant d’una reducció d’un 35% respecte a les xifres de l’any 2022 i amb una certa tendència a la baixa trimestre rere trimestre.

Consultades amb treballadores que s’hi dediquen gairebé cada dia, ens confirmen al desdelamina les xifres i tendències. Per explicar aquesta forta reducció, assenyalen la reobertura de tradicionals punts de venda a la ciutat de Barcelona durant el 2023, que podrien haver atret a algunes de les persones que habitualment freqüentaven La Mina.

També cal remarcar la important feina de conscienciació que aquestes professionals fan quan recorren el territori, fent que cada vegada més les persones consumidores facin ús de serveis i instal·lacions adequades per desprendre’s de les xeringues usades.

Les dades demostren, també, l’efecte que ha pogut tenir el tancament del Parc del Besòs que es va dur a terme durant el 2023. La presència de xeringues al Parc ha caigut de forma molt considerable, especialment durant els últims mesos de l’any passat. I és que justament aquesta situació va ser un dels factors que va motivar el tancament del parc juntament amb la desaparició d’algunes àrees de joc infantil, malgrat les queixes de bona part de la comunitat.