Resolució del Síndic de Greuges relativa al procés de reallotjaments

El Síndic de Greuges ha fet arribar a l'Associació de Veïns i Veïnes del barri la seva resolució entorn a la queixa que es va plantejar contra el Consorci del Barri relativa al procediment de reallotjament dels veïns de l'edifici Venus.

En aquest document el Síndic presenta les seves conclusions i fa una serie de recomanacions cap a les administracions implicades. Així mateix ha demanat al Consorci informació entorn a mesures que s'adoptin sobre el cas.

La resolució, amb data de desembre del 2014, fa un anàlisi dels antecedents i les consideracions entorn al proces en general i presenta les seves conclusions.

Aquestes conclusions s'atenen a que l'èxit del projecte esta condicionat a que els veïns puguin accedir a un habitatge digne.

Aixi les conclusions presentades es poden resumir en:

– es detecta una manca de voluntat política per part de les Administracions involucrades per resoldre la problemàtica del reallotjament dels veïns de l'edifici Venus.
– el Síndic considera que l'edifici Venus ha de ser enderrocat, com així estava previst.
– no considerar l'alternativa de rehabilitar l'edifici Venus justa amb els veïns.
– els habitatges amb protecció oficial construïts a la rambla de la Mina són promocions per reallotjar les famílies de l'edifici Venus.
– cal no confondre la voluntat dels veïns de quedar-se a l'habitatge originari amb la impossibilitat econòmica d'afrontar el cost que els suposarà el reallotjament.
– l'administració ha de permetre que el Jurat d'Expropiació emeti la seva resolució per determinar si el valor que ha determinat l'Administració és o no correcte.
– el planejament i l'execució d'un procés urbanístic d'aquesta magnitud s'ha de fer sense perdre de vista el component social.

El Sindic realitza al final de document una bateria de recomanacions cap a l'administració.

Aquestes recomanacions insten a l'Administració a cercar solucions per concloure el reallotjament de famílies afectades, atenen les seves dificultats amb les condicions econòmiques establertes i valorant cas per cas. També planteja la creació d'instruments per fer possible el reallotjament (lloguer amb opció a compra, lloguer social, la copropietat amb l'administració,…) i fins i tot obrir una línia
especial de crèdit amb unes condicions preferencials, fer un acompanyament en la negociació amb entitats bancàries per aconseguir el crèdit o constituir avals per accedir als préstecs.

La resolució acaba recomanant la partipació del Jurat d'Expropiació i la cerca de mecanismes per compensar els perjudicis causats als veïns.

Es pot consultar la resolució complerta al següent document (en pdf).