Resposta de l’Autoritat del Transport Metropolità sobre el pas del tramvia pel barri

 • Categoria de l'entrada:desdelamina

Arran de la carta que va remetre la Plataforma a l’Autoritat de Transport Metropolità alertant dels dubtes que teníem en relació a que el tramvia circuli per la Rambla de la Mina.


:: El tramvia passarà pel centre
de la Rambla. [desdelamina.net]

Arran de la carta que va remetre
la Plataforma d’Entitats i Veïns al
Director General de l’Autoritat de Transport
Metropolità, el senyor, Francesc Xavier
Ventura, alertant dels dubtes que teníem
en relació a que el tramvia circuli per
la Rambla de la Mina, aquest ens ha respost el
següent:

 • Que en la clàusula primera
  del Contracte signat pel President de l’ATM
  i el Concessionari, preveu tres fases per la
  implantació del Tramvia Sant Martí-Besòs,
  essent la tercera fase la de la Rambla de la
  Mina.
 • En la clàusula sisena
  d’aquest contracte, es recull que les
  obres corresponents a la tercera fase, s’executaran
  en un termini de 12 mesos, comptats des del
  moment en què es notifiqui a la societat
  concessionària la disponibilitat de terrenys
  afectats.
 • Referent als desviaments
  (agulles), element que la Plataforma considerava
  imprescindible col·locar-les ara, ATM
  considera que com són elements de via
  molt importants I molt fràgils, en cas
  de col·locar-se ara, quedarien sotmesos
  al deteriorament derivat de la falta d’ús
  al llarg d’un període de temps
  que com a mínim serà de 2 anys,
  segons informació del Consorci del Besòs.

^
amunt

+ info

> Carta
enviada per la Plataforma d’entitats
i veïns
> Web
de l’Autoritat del Transport Metropolità
:: informació tramvia