Salut mental i lectura, en la segona sessió virtual del Identitats i Miralls

Ja us ho avançàvem fa unes setmanes. Aquesta edició del projecte d’Aprenentatge i Servei Identitats i Miralls seria ben especial. I no ens equivocàvem. La situació d’estat d’alarma a causa del COVID-19 i la necessitat de confinar-nos ens ha obligat a modificar una mica el format de les sessions amb els col·lectius. Us ho explicàvem després de la primera sessió virtual i us ho expliquem també avui, després d’haver realitzat la segona sessió de servei amb l’equip directiu de Salesians La Mina.

El context social ens reclama adaptació. Però també ens demana enginy per fer que aquesta situació estranya que estem vivint tingui petits reflexos de normalitat. Per això hem cregut convenient continuar amb la setena edició del projecte Identitats i Miralls, encara que sigui a través de les pantalles.

I com ens agrada pensar que és important compartir-vos-ho, i aprofitant la màgia de la xarxa, us volem fer partícips de la segona sessió virtual. Aquesta vegada el col·lectiu protagonista va ser l’equip directiu de Salesians La Mina. I la noticia, un article a El Mundo sobre salut mental i llibres: “Lecturas curar en La Mina”. 

En aquesta trobada, les alumnes del Identitats i Miralls van proposar una sèrie de qüestions per analitzar la manera com la noticia presentava la informació. Aquestes preguntes posaven la mirada en aspectes formals i de contingut i pretenien aprofundir en el tractament que feia l’article sobre la salut mental al barri i abordar alhora el posicionament del col·lectiu sobre aquesta realitat.

D’aquesta sessió de servei, l’aprenentatge va ser múltiple. D’una banda, les alumnes van poder submergir-se en la qüestió de la salut mental i les propostes d’intervenció educativa que s’articulen des del territori. I d’altra, els membres de l’equip educatiu de Salesians La Mina van poder-se qüestionar com els mitjans de comunicació retracten el dia a dia del barri de La Mina i quin és el paper d’altres propostes socioeducatives que conviuen amb els seus projectes.

D’entre les reflexions de l’equip directiu de Salesians La Mina, volem destacar:

“En el cas dels problemes de salut mental que ens podem trobar a la Mina, com diu la notícia, molts d’ells poden tenir a veure amb les condicions de vida que hi ha al barri, en major o menor grau. Sabem per exemple que l’esperança de vida al barri és molt més baixa que la mitjana de Catalunya. I sabem també que hi ha més prevalença de problemes de salut mental (i d’altres problemes de salut) a la Mina que a altres llocs. Per tant, més que tractar només els casos com a problemes mèdics, que també s’ha de fer, s’ha de buscar la manera d’actuar sobre les causes que els provoquen. I aquestes millores o aquests canvis s’han de fer des d’una vessant comunitària.”

A vegades hi ha activitats, accions concretes, que poden resultar insignificants als ulls de segons qui. Pot ser el cas del que explica la notícia sobre la lectura com a eina terapèutica o preventiva per a malalties mentals al barri de La Mina. Com que poden resultar insignificants, se’n fa poca difusió, diguem que no abunden en els mitjans de comunicació, bé perquè no solucionen la problemàtica del barri, o bé perquè no tenen el “morbo” necessari que fa “vendre” una notícia.”

“Quan la Mina ressona als MMCC gairebé sempre és per parlar de notícies negatives. Però aquesta notícia parla d’una activitat concreta que no es fa en un context com el barri de la Mina i que ajuda a molta gent a sentir-se millor amb ella mateixa i amb les persones que l’envolten. Una problemàtica com les malalties mentals pot semblar que només es pugui solucionar amb fàrmacs i atenció psicoterapèutica però la realitat és que un taller de lectura com el que fa a la Biblioteca Font de la Mina ajuda a pal·liar i a disminuir alguns símptomes per a que les persones que pateixen una malaltia mental, la pateixin menys. I actuar de forma comunitària ens pot donar pistes per a pal·liar d’altres problemàtiques que trobem a la Mina. En això estem, i per això lluitem!”