Sant Adrià demana la cancel·lació del deute extern als països afectats pel tsunami

El ple de l’Ajuntament de Sant Adrià ha aprovat, per unanimitat, una moció conjunta per reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total i immediata del deute extern dels països que van patir el tsunami el passat 26 de desembre.

El deute de tots aquests països suma un total de 294.410 milions d’ euros, dels quals una bona part ha estat contret per dictadors i governs corruptes. Un clar exemple són els crèdits FAD (Fons d’Ajuda al Desenvolupament) concedits a la Indonèsia de Suharto. El 90% de l’ajuda del govern espanyol es fa amb aquests tipus de préstecs què estan lligats a interessos comercials i dificulten el desenvolupament de les zones afectades.

La moció estableix demanar al Govern espanyol que les ajudes destinades a aquests països siguin donacions d’ajut a fons perdut i no crèdits del Fons d’Ajuda al Desenvolupament. També es demana que sigui el Govern de l’Estat el que encapçali aquesta proposta de cancel·lació tant al Club de París (reunió dels dinou països principals creditors del deute extern) com a les altres institucions financeres internacionals:

  • Fons Monetari Internaciona
  • Banc Mundial
  • Banc Asiàtic de Desenvolupament
  • Banc Africà de Desenvolupament