Sant Adrià En Comú respon :: Eleccions Municipals 2019

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

La proposta “Fes una pregunta…” neix amb la intenció de fomentar l’interès dels veïns i veïnes del barri de La Mina per la política municipal i potenciar la participació en les eleccions municipals del 26 de maig. Després de fer el recull de preguntes i fer-les arribar a les diferents candidatures, arriba el moment de les respostes dels possibles futurs alcaldes o alcaldesses de Sant Adrià.

Sant Adrià En Comú han estat els següents en enviar les seves respostes i per tant, seguim per elles.

 

nen jugant a pilota al carrer

EDUCACIÓ

Quan acabarà l’assetjament infantil als col·legis? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

L’assetjament infantil als col·legis és, per desgràcia, un problema universal. Creiem que una manera eficaç de lluitar contra ell és treballar, tant a casa com a l’escola, la manera de que qualsevol infant que sigui testimoni d’un assetjament a un altre ho rebutgi, que ho comuniquin als mestres o als pares , que facin costat a la víctima en lloc de donar suport a l’agressor. L’educació dels infants en aquest sentit, en l’empatia, en que el problema d’aquesta mena d’un es un problema de tots creiem que es clau per evitar l’assetjament. Comptar amb gent formada en els col·legis especialitzada en l’assetjament escolar ajudaria molt en la prevenció, detecció i acompanyament de les víctimes i dels agressors. Un cop detectat el cas cal treballar amb víctimes i agressors i els seus entorns per dotar d’eines de reacció als primers i buscar el motiu del comportament agressiu dels segons.

Quin pla de conscienciació i educació es planteja al barri sobre responsabilitat ciutadana? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

En el barri de La Mina com en els altres barris de la ciutat treballarem que en primer lloc som tots adrianencs. Que tots som veïns que compartim un petit pedaç de 3,8 Km2 de la Terra a la desembocadura del riu Besòs. Que com a ciutadans tenim un seguit de drets però també una seguit d’obligacions o responsabilitats, sent la primera de totes la responsabilitat universal de tractar de deixar un entorn millor del que l’hem trobat. A cada barri consultarem dins del marc d’una campanya de civisme, el que ens agrada i que no ens agrada. Del que no ens agrada buscarem entre tots el perquè, com s’ha originat i tractarem entre tots de cercar la millor solució. Del que ens agrada també buscarem el perquè com s’ha originat però en aquest cas per potenciar-ho i aprendre per aplicar-ho en altres àmbits

¿Cómo vais a mejorar la limpieza del barrio y como vais a educar a las personas para que mantengan limpias las calles? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Vamos a realizar una exhaustiva campaña de civismo en todo el municipio con actuaciones concretas en cada barrio en función de las prioridades que decidamos entre los vecinos, entidades y asociaciones de cada uno de ellos. En cada barrio crearemos un espacio de encuentro entre Ayuntamiento y vecinos, asociaciones, entidades y preocupadas por la suciedad, grafitis, incivismo en general. La idea principal es no criminalizar al incívico, pero rechazar/reprobar sus actuaciones. Para ello trataremos de involucrar a colegios, Asociaciones de Familias, entidades culturales, plantearemos en los foros actividades para promover el civismo en colegios, concursos, exposiciones, premios. Los actos culturales de la ciudad como Adrilandia, Fiesta Mayor, Cabalgata, Carnaval solicitaremos la colaboración de entidades para que se organicen estos actos bajo el hilo conductor de la promoción del civismo y la censura de los actos incívicos. Trataremos de involucrar a comercios, empresas, comunidades de vecinos para educar y concienciar. Se emplearán agentes cívicos, se estudiará vías de colaboración de los voluntarios que puedan surgir en cada barrio para difusión informativa (nunca enfrentamiento con el incívico). Se recordarán las ordenanzas municipales de civismo y buena vecindad, así como el importe de las sanciones de las infracciones más habituales o dolosas.

Toda esta campaña informativa vendrá acompañada por una campaña publicitaria institucional exhaustiva. Aparte de la educación y concienciación, la campaña se acompañará en una segunda fase y en paralelo de una focalización de Policía Local en el cumplimiento de la normativa de civismo en el término municipal. Esta acción desgraciadamente acarreará sanciones que, siempre que no haya reiteración y en la medida de lo posible se tratarán de sustituir por trabajos a la comunidad destinados al mantenimiento e higiene de los espacios públicos. Cecilia, vamos a ganar al incivismo, si lo hacemos entre todos está a nuestro alcance.

A Sant Adrià hi viuen més de 8000 infants, el 34% al barri de La Mina. Quines son les seves propostes per millorar la situació de la infància i per garantir els seus drets? Associació Casal Infantil La Mina, entitat d’acció social

En primer lloc, com ja es deia en el programa de Sant Adrià en Comú del 2015 i ho mantenim, treballarem per a que hi hagi un pacte d’estat per a la infància en la línia del que demana Unicef. Que posi fre a la pobresa infantil, a les desigualtats d’oportunitats i la vulneració dels drets dels infants. Ja hi ha unes observacions marc que va fer la Convenció de Drets del Nen al 2018 i abans d’aquest hi hagut d’altres al 2014 al 2010… Però com de moment no està i desgraciadament ni se l’espera ho treballarem també en l’àmbit autonòmic on, honestament, tampoc se l’espera, tot el contrari la Generalitat ja ha demostrat que l’educació dels infants de 0-3 no es la seva prioritat des de fa anys. Així doncs a nivell municipal que farem.

En primer lloc potenciarem la Mesa d’inclusió, espai transversal municipal per l’elaboració d’estratègies d’inclusió. En aquest espai prioritzarem el problemes de pobresa i en especial la infantil així com d’ habitatge. Abans de proposar, analitzarem amb detall amb els tècnics municipals, associacions, entitats i escoles quines mesures i quines accions s’estan duent a terme contra el fracàs escolar, la discriminació racial, millora de l’entorn socio-economic dels infants pobres o risc de pobresa. La nostra prioritat es que el nostres infants tinguin els mateixos dret i oportunitats que qualsevol altre infant de Catalunya. No deixarem de reivindicar que cada Administració o ens públic assumeixi la seva responsabilitat amb suficiència en funció de les seves competències.

Es planteja impulsar i crear, a una ciutat com Sant Adrià del Besós que es preocupa i promou la defensa dels drets dels infants, el CONSELL D’INFANTS DE SANT ADRIÀ DEL BESÓS? Salesians Sant Jordi – PES La Mina, entitat d’acció social

Des de Sant Adrià en Comú, volem treballar per a que el nostre municipi compleixi com a mínim els requisits d’Unicef per ser ciutat amiga de la infància. Dins d’aquest context volem treballar el Dret a ser escoltats que tenen els infants mitjançant la creació d’un Consell de la Infància i l’Adolescència connectat amb els altres espais semblants d’altres ciutats de Catalunya, Espanya i Europa. Les decisions d’aquest consell es tindran en compte en el govern municipal com no podria ser d’una altra manera. Per altra banda també ens havíem plantejat una revisió entre tots els agents implicats, del consell escolar municipal i del pla educatiu de Santa Adrià. La idea principal es veure en detall les accions dels últims anys amb la intenció de potenciar-les, dóna’ls-hi més difusió. Havíem pensat en valorar la possibilitat d’ampliar-lo amb entitats/associacions que encara no hi fossin incloses, així com també valorar incorporar representació estudiantil/ en el futur consell de la Infància.

En qualsevol cas voldríem consensuar un solució. El que no volem que passi es que es prenguin decisions com el trasllat de la sala de reducció de danys més gran de Catalunya a tocar d’una escola sense cap informe d’impacte per part ni de consell escolar, ni del servei d’educació de l’Ajuntament ni de la Generalitat. En aquest respecte els regidors de Sant Adrià en Comú es van quedar sols reivindicant valoració sobre ubicacions alternatives o reformulacions del l’espai anterior, que no només tinguessin en compte criteris estrictament sanitaris. Potser un consell d’infants o el mateix consell escolar hagués pogut dir alguna cosa al respecte.

Creu que Sant Adrià del Besòs està preparada per ser una “CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA”? Voldria que Sant Adrià de Besòs s’acredités per UNICEF com a “CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA”, desenvolupant accions que garanteixin el compliment dels drets de les nenes, els nens i els adolescents d’acord a la Convenció sobre els Drets de l’Infant? Salesians Sant Jordi – PES La Mina, entitat d’acció social

Sant Adrià de Besòs ara mateix no està preparada per ser ciutat amiga de la Infància. Per començar ni Alcalde ni cap membre de l’equip municipal ha demanat formalment que Sant Adrià de Besòs sigui Municipi Aliat d’Unicef, assumint el compromís polític i tècnic per entrar al Programa de Ciutats Amigues. No té òrgans de participació infantil, ni Pla per a la Infància, ni memòries ni diagnòstics publicats… La nostra voluntat és començar a treballar per a que Sant Adrià reuneixi les condicions per ser Ciutat Amiga de la Infància sempre i quan aquesta sigui la voluntat dels actes actor protagonistes. En aquest sentit ens espera a responsables polítics, tècnics, entitats, associacions de pares etc… molta feina però bona feina per definir un Pla Local de Infància i Adolescència on es garantissin els drets del nostres infants.

 

detall pintada Zosen

ESPAI PÚBLIC

¿Por qué no hay más luz y vigilantes en el Parc del Besòs? Jorge, vecino del barrio, 7 años

Porque el gobierno municipal no lo ha considerado oportuno. En el último pleno de abril nuestro grupo municipal presento y aprobó una moción en este sentido en el que se reclamaba mayor seguridad en el parque, limpieza más exhaustiva, mayor iluminación, mayor número de educadores. También se reclamaba que Área Metropolitana(AMB), Ayuntamiento, Consorcio del La Mina y el resto de responsables del parque asumieran sus áreas de responsabilidad bien delimitadas y dejaran de pasarse la pelota de forma vergonzosa como han hecho en el último año y pico. También se solicitó a la AMB que restituyera la zona de juego infantil con la suficiente seguridad para los usuarios.

Adaptaran les botigues i locals comercials per a persones amb mobilitat reduïda? Montse Milán Lopez, veïna de Sant Adrià, 54 anys

Farem una revisió de la normativa de mobilitat i portarem els punts a debatre al Consell de Mobilitat.

Quan començaran a multar per incompliment d’ordenances: gossos sense lligar, caques sense recollir, cotxes mal aparcats,…? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Com hem comentat en l’altre pregunta teva, nosaltres tenim un compromís de fer una campanya de civisme. La diferència d’aquesta campanya amb les dutes a terme fins ara es que volem involucrar a tota la ciutadania, comerços, empreses, col·legis, centres de formació, entitats i associacions que hi vulguin participar. En primera fase tractarem de que barri a barri, mitjançant l’educació la informació i el rebuig d’aquestes actituds hi hagi una conscienciació en que l’espai públic es de tots però també es de cadascú i que cal ser respectuós. En una segona fases es continuaria per la via educativa però també entraria en joc la sancionadora. El civisme a Sant Adrià ha de millorar si o si, no pot l’actual grau d’incivisme ens condueix a una degradació del municipi inadmissible i això canviarà i o farem entre tots per nosaltres i pels que venen.

¿Van a poner en el Parc del Besòs una fuente de agua? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

En la antes mencionada moción del parque Besós que presentamos en abril de 2019 se incluía que se adecuara el parque al uso habitual de parque infantil incluyendo la recuperación de fuentes de agua en lugares en los que se pudiera garantizar que se dieran usos que supusieran un riesgo sanitario para el resto de usuario. Esa es nuestra intención y así lo haremos.

¿Por qué no poneis columpios en el parque? Jorge, vecino del barrio, 7 años

Espero que la AMB los reponga lo más pronto posible tal y como le requerimos en la moción que presentamos en abril. De no ser así lo debería hacer el propio ayuntamiento garantizando que se cumplan criterios de seguridad e higiene máximos. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, es un ejemplo lamentable para todos ver como administraciones que deben velar por el interés de los ciudadanos y en especial de los más pequeño, esquivan el bulto constantemente.

¿Cómo haréis que los dueños de los perros recojan las cacas de los perros? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

Dentro de la campaña de civismo, en cada barrio plantearemos entre toda la mejor manera de que los dueños recojan las deposiciones de sus perros. En primer lugar, se intentará hacer entender al dueño del perro y a su entorno que no es correcto dejar la deposición en la vía pública por los infinitos motivos que a cualquier otra persona se le puede ocurrir. En segundo lugar, se realizará ya un trabajo más de carácter sancionador sin escatimar recursos técnicos ni humanos.

Teniu intenció de millorar la situació del Parc de Besòs en relació a l’espai de joc i vigilància del mateix? I quan? La Capsa dels Jocs, servei socioeducatiu del Parc del Besòs

Tant bon punt ens sigui possible. Com comentàvem en respostes anteriors l’Ajuntament ha de ser el primer interessat en tindre els parcs i els espais del seu municipi adequats actuant d’ofici encara que les responsabilitats puguin pertànyer a un altre ens. Ja hi ha un mandat del Ple per fer-ho a arrel de la moció d’Abril, només cal executar-lo i nosaltres si estem a govern ho farem.

¿Cómo mejoraría la limpieza del barrio? Jessica, vecina del barrio de La Mina, 34 años

La mejora de la limpieza no sólo del barrio de La Mina, sino también del resto de barrios tiene dos ramas. La primera es mejorar el civismo en cada uno de los barrios para que se genere la menor suciedad innecesaria posible. Todo tipo de basura fuera de papeleras contenedores, deposiciones de perro, pintadas en fachadas, contenedores abiertos con el contenido desparramado… La segunda es revisar que el servicio contratado de limpieza esté adecuadamente dimensionado y que se cumplan unos mínimos acuerdos a nivel de servicio, que quizás se deban reformular.

¿Cómo va a mejorar la limpieza en las calles y las porterias? Juan de Dios Jiménez, vecino del barrio de La Mina, 51 años

La limpieza de las calles, como comentaba en la pregunta anterior la trataremos en la campaña de civismo y la revisión del servicio de limpieza actual. El tema de la limpieza de las porterías se tratará individualmente en puntuales en que exista. Aquí con una campaña de civismo por muy intensiva que sea es posible que no sea suficiente. La higiene y la condición sanitaria de una portería, de una vivienda es una cuestión básica que en caso de no darse debe estudiarse exhaustivamente para encontrar la causa y mirar de ponerle solución.

¿Cómo solucionarías las plagas de ratas? José Amaya, vecino del barrio de La Mina, 40 años

En primer lugar, abordaríamos con los servicios técnicos municipales dónde se está detectando presencia de ratas, cucaracha u otras plagas. En segundo lugar, veríamos de los medios que disponemos y de los que se están aplicando. En tercer lugar, analizaríamos la efectividad de los mismo por si es necesario incrementaríamos su frecuencia su potencia o buscar otros. En cuarto lugar, trataríamos de encontrar las posibles causas de la presencia de plagas en nuestra ciudad y buscara la mejor solución. Si en algún momento se careciera de recursos buscaríamos en las entidades supramunicipales soluciones. Una vez estabilizado, trazaríamos un plan preventivo.

¿Por qué no hay un kiosko de nubes y helados, y lavabos en el Parc del Besòs? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

No en todos los parques hay kioscos de este tipo en cualquier caso se puede estudiar la posibilidad y ver si hay alguien interesado en ponerlo y llevarlo.

¿Qué uso se le va a dar al antiguo CAP de La Mina? Elisabet Carrera, trabajadora del barrio

El antiguo CAP de la Mina es propiedad de la Generalitat un posible que se podría solicitar a la Generalitat es el de residencia de ancianos o ver si puede habilitarse como viviendas tuteladas. También cualquier otro uso sanitario estaría bien como por ejemplo centro de especialistas, centro socio sanitario…

 

cartell Mira La Mina

SOCIETAT

Un cop acabat el Consorci de La Mina, quin pla d’intervenció social hi ha plantejat cap al barri? Oleguer Amorós Mèlich, treballador del barri, 39 anys

El Consorci s’ha de reformular o buscar un nou espai de col·laboració entre administracions. Nosaltres volem que en aquest espai cada administració, ens i entitat que hi participi assumeixi la seva responsabilitat per tirar endavant un veritable pla de transformació socioeconòmic del barri de la Mina.

Quan acabarà que alguns s’agafin la llei pel seu compte? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Quan s’entengui que vivim a Europa, en un estat de dret que hem de perfeccionar on hi ha lleis que podem millorar però que defineixen un marc de convivència acceptable. Fora d’aquí, cal que Ajuntament, Policia Local , Mossos i Generalitat actuïn quan es donen aquestes situacions doncs la interpretació de la llei per castigar sense mesura tampoc pot quedar en impunitat.

S’ha plantejat mai seriosament pactar amb els moviments veïnals que lluiten per la dignitat de lbarri de la Mina i deixar-se de fer promeses que no es compleixen? Josep Mª Monferrer i Celades, veí del barri, 78 anys

Si, clar Sant Adrià en Comú des de la seva fundació ha buscat en moviments socials aliances i coneixement especialitzats en casos concrets. Sobre les promeses nosaltres som clars, en quatre anys no podrem arreglar tots els problemes dels veïns de La Mina, però tampoc de la resta de veïns de Sant Adrià. Alguns perquè no ho podrem fer per problemes de recursos, pressupost i competències per fer-ho, d’altres perquè no comptarem amb suports tan a dins de l’Ajuntament com en altres ens supramunicipals i finalment en d’altres probablement no encertarem a la primera. El que si que podem prometre és que farem tot el que estigui al nostre abast per millorar les condicions de vida dels Adrianencs.

¿Por qué la gente pega a los perros y como lo podemos evitar? Cecilia Rodrigo Álvarez, vecina del barrio, 12 años

En general quiero pensar que la gente no pega a los perros y que únicamente hay una minoría que lo hace y lo hace sin ningún “porqué” que lo justifique. Para evitarlo se debe detectar y denunciar. En la campaña de civismo se puede valorar emprender acciones al respecto y trabajar con entidades de defensa y protección de animales.

¿Por qué no quitan el cartel “Mira La Mina com canvia”? Libertad Álvarez, veïna del barri, 35 anys

Probablemente sirva de eslogan publicitario al Consorcio de La Mina, a la gente que lo lee en el coche le puede dar una sensación de dinamismo y de que se está haciendo algo que combinado con los cambios urbanísticos visibles desde el coche etc… Proyecte una imagen de que “se está en ello”. Pero claro cuando lleva tanto tiempo puede inducir a generalizar la idea de que por mucho que cambie, todo sigue igual y no hay solución. Cuando en realidad el cambio del que hablaba el cartel era principalmente el de cambio de fachada, el cambio socio-económico no se ha dado o siendo generosos no se ha dado con la intensidad deseada.

¿Qué piensa hacer ud. para mejorar el civismo respecto a la suciedad de las calles? Mercedes Munariz Eveajadillo, vecina del barrio, 61 años

Como comentaba en anteriores preguntas vamos a llevar a cabo una campaña de civismo integral en Sant Adrià. Creemos que sólo así podremos mejorar la habitabilidad en nuestro municipio.

¿Se crearán nuevos planes ocupacionales/convenios con empresas en el territorio para que contraten gente de la ciudad? Narciso Lopez Navarro, educador de Medi Obert de Sant Adrià

Si, aunque se tratará de incentivar más los convenios y las contrataciones con empresas que los planes ocupacionales puesto que el plan ocupacional muchas veces no deja de ser un parche temporal.

¿Cómo se va a preocupar de la gente que lo está pasando mal? Isabel Flores, vecina del barrio, 24 años

Potenciaremos el espacio transversal de la mesa de la inclusión (servicios sociales, ocupación, educación etc…) para detectar los casos y tratar de buscar una solución. Pero hay que ser realista los recursos de que el Ayuntamiento dispone y sin ayuda o colaboración estrecha exterior de Generalitat, AMB, Diputación, no vamos a poder proporcionar la respuesta.

¿Cómo vais a hacer para que nos sintamos seguras en nuestros barrios? Verónica Pérez, vecina del barrio, 35 años

Queríamos trabajar por un lado en la línea de las conclusiones del estudio urbanístico feminista. Por otro lado, también queríamos incrementar la presencia policial en los barrios, así como reclamar mayor número de efectivos de Mossos destinados a nuestras calles

Com té previst solucionar que no hi hagi jocs infantils al Parc del Besòs i augmentar l’ús del parc per part dels veïns/es? Ariadna Prats, treballadora del barri, 34 anys

Com hem comentat en alguna pregunta anterior ho farem en la línia de la moció que vam presentar i aprovar l’abril del 2019. Primer garantint la seguretat i la higiene. En segon lloc reposant zona de jocs, millorant il·luminació, fent un tancat decent a la capsa. En quart lloc creant una comissió amb veïns i entitats per fer seguiment sobre els usos del parc, definir el usos més adients i augmentar la usabilitat.

Per què un veí del barri de La Mina viu 6 anys menys que a Badalona, per exemple? Què es pot fer des del municipi per revertir aquesta situació? Jacob Muñoz, veí del barri, 34 anys

En primer lloc promoure hàbits saludables tant a nivells d’alimentació com de pràctica de l’esport. En segon lloc fer un seguiment de les llistes d’espera, patologies etc dels serveis sanitaris del municipi. En tercer demanar que es faci un estudi de prevalences de malalties de cara a detectar si ha casos que puguin tenir relació amb l’entorn. Quart tractar de millorar les rendes familiars amb ocupació estable, a majors rendes més accés a alimentació saludable. També considerem que la contaminació és un factor important per què l’esperança de vida sigui inferior i per això lluitarem per reduir-la i intentar que les empreses contaminant, primer treballin millor i finalment creiem que és necessari el numero d’empreses contaminants al municipi.

En el barrio no hay presencia policial, ¿no nos la merecemos?¿por qué cuando se les llaman, no responden? Pepi Villegas Sanchez, vecina del barrio, 83 años

Nadie se lo merece. Todos los vecinos y vecinas nos merecemos tener la sensación que tenemos una seguridad efectiva. Desde la oposición desconocemos en profundidad porqué ocurren estas cosas. Conjuntamente con la Policía Local se tiene que trabajar intensamente en detectar los puntos débiles del servicio y ver cómo solucionarlo de forma urgente.

El que s’aprova al ple de l’ajuntament, éscumplirà? Com es millorara la participació del veins/es a la política local i la sevatransparència? Alicia Vila Reyes, vecina del barrio y presidenta de Les Adrianes, 67 años

Uns dels primers compromisos que tenim és revisar les mocions aprovades en l’anterior legislatura i donar compliment a les aprovades. Pel que fa al tema de la participació hem de modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM), valorar en nou regim de participació que està treballant actualment l’Ajuntament. Finalment hem de tornar a recuperar els consells de barri.

¿Como se vigilará el barrio y en particular el bloque Venus? Ana Gómez, vecina del barrio, 80 años

El bloque de Venus tenemos que trabajar para dar cumplimiento al plan de transformación, y proceder a realojar a los vecinos y vecinas y proceder al derrumbe.

¿Cómo se va a garantizar el acceso a la electricidad a enfermos con dependència energética que viven en bloques de edificios con cortes habituales del suministro? Ej. Diálisis peritoneal, oxigenoterapia… Elisabet Carrera, trabajadora del barrio

Como Ajuntament tenemos que estar siempre con los vecinos y vecinas y por tanto tenemos que hacer el acompañamiento a las empresas suministradoras para EXIGIR que ninguna persona sin recursos tenga limitado el acceso a los servicios básicos, y que todas, independientemente de su situación económica, se les garantice el suministro. En caso de incumplimiento contemplar las opciones legales para que sea la justicia quien les OBLIGUEN a cumplir con los servicios básicos.

Qué acciones piensa hacer para reducir la contaminación del aire y del suelo de Sant Adrià? Airenet, associació pel medi ambient

Primero EXIGIR a las empresas del municipio que cumpla a rajatabla su obligación de trabajar en las mejores condiciones para que reduzcan al máximo sus emisiones. También apostamos por el cierre o traslado de Tersa. Sant Adrià ya ha sido castigada desde hace más de 100 años por las empresas que han contaminado en exceso nuestra ciudad. Es necesario la creación de un consejo permanente que vaya contralando la situación atmosférica de Sant Adrià y su entorno, en las que los entes municipales de Barcelona, Badalona y Sant Adrià formen parte, al igual que las entidades sociales que trabajan por mejorar el medioambiente.

 

descampat

SOCIETAT – DROGUES

Què pensa fer amb els clans de la droga al barri? Llorenç Mochales Medina, veí del barri, 57 anys

¿Qué van a hacer con el barrio que está peor que en el 1978, sobretodo en el tema drogas y consumidores? Jose Amaya, vecino del barrio, 62 años

¿Qué van a hacer con las drogas en el barrio? Jose Luis Casado, vecino del barrio, 52 años

¿Cómo vais a mejorar el tema de las drogas en el barrio? Jenifer Suarez Pedrote, vecina del barrio, 33 años

Com milloraran la problemàtica de les drogues al barri i concretament al bloc Venus? Maria Pilar Otrera, veïna del barri, 78 anys

Solucionar el tema de la droga es primordial para que el barrio mejore. Tenemos claro que el tema del narcotráfico no se puede solucionar desde las competencias municipales, ya que estamos hablando de delitos mayores y esto es competencia de las fuerzas de Seguridad como los Mossos d’Esquadra. Pero por contra, desde el Ayuntamiento se tiene la OBLIGACIÓN de exigir al Departament de l’Interior (Generalitat de Catalunya) que solucione el problema y en caso de no tener respuesta tocará exigirlo al Ministerio de Interior. Esto se tiene que hacer desde el primer momento en que se conforme el nuevo gobierno y se tiene que hace de forma unitaria con el resto de fuerzas políticas. El problema de la droga se tiene que tratar desde la unión de todos los partidos y por tanto no tiene que ser utilizado como elemento político.

¿Van a mover “el local” de delante del colegio? Jose Amaya, vecino del barrio, 62 años

Nosotros ya manifestamos nuestra oposición a que la entrada de este Servicio estuviera ubicado a pocos metros de la entrada del colegio. Aunque será muy complicado ya que las competencias son de otros organismos, se tiene que trabajar conjuntamente para encontrar otra ubicación donde no genere rechazo y sobre todo, para que los menores de nuestra Ciudad no normalicen estas situaciones.

Segons les dades publicades sobre l’impacte del consum de drogues al barri de La Mina, estaries a favor de l’obertura de la sala de reducció de danys les 24 hores? Quines estratègies té l’Ajuntament per poder dur-ho a terme? Projecte REDAN La Mina

Tenim clar que la sala de reducció de danys, en primer lloc és un tema de salut i per tant s’ha de prioritzar que qualsevol persona consumidora ho faci en les millors condicions possibles i per tant si cal ampliar horaris, s’hauran de cercar els recursos necessaris amb les administracions supramunicipals per portar-ho a terme. Evidentment s’ha de treballar per eradicar que el Barri sigui uns dels punts més important de venda de drogues de la província. També som partidaris de tractar amb els municipis veïns, principalment Barcelona, per tal de que s’ampliï el número de sales en aquestes poblacions, ja que no poden desentendre dels seus ciutadans consumidors, que es tenen que desplaça al nostre municipi.

 

Amb aquesta darrera resposta, tanquem l’article tot agraint a la candidatura de Sant Adrià en Comú la seva disposició a participar en aquesta proposta.

Les fotos que acompanyen aquest article han estat realitzades per Carol Rodríguez.