Sant Adrià posa en marxa el PLIA per reflexionar entorn als nostres infants i adolescents

Aquesta setmana es donaven a conèixer els detalls del desenvolupament del PLIA, el Pla Local d’Infància i Adolescència que durà a terme l’Ajuntament de Sant Adrià juntament amb la Diputació de Barcelona. La finalitat del PLIA és analitzar de manera profunda la realitat local i reflexionar entorn la situació en què es troben els infants i adolescents del territori (de 0 a 18 anys).

El procés d’elaboració del PLIA estarà liderat per un Grup motor, format per representants de les diferents àrees de l’Ajuntament implicades directament en infància i adolescència.

Amb l’objectiu d’elaborar unes polítiques locals que responguin a les necessitats dels nostres infants i adolescents, el PLIA es planteja com una proposta treball transversal i coordinat entre els governs municipals amb l’objectiu de conèixer la realitat al territori, dissenyar un pla amb línies prioritàries, invertir de manera efectiva i inclusiva, promoure la participació infantil i adolescent i avaluar les mesures implantades.

El PLIA començarà amb la realització d’una diagnosi basada en dades i visions dels agents implicats. A través d’aquest anàlisi, es recollirà tota la informació sobre els infants i joves relativa a cinc grans drets bàsics: el dret a l’escolta, dret a serveis de qualitat, dret a un tracte just, dret a viure en entorns segurs i nets i dret a ser infant.

Aquest primer pas contemplarà la recollida de dades sociodemogràfiques, realització d’enquestes a infants i adolescents i desenvolupament de tallers amb personal tècnic, entitats, famíllies i adolescents. Està previst que la diagnosi es completi a mitjans del 2022. A partir de llavors, es passarà a la següent fase del Pla, on s’identificaran els eixos estratègics i principals actuacions a desenvolupar a Sant Adrià.