SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

Es posa en marxa un servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat.

Properament es posarà en funcionament, a través del Consell Comarcal, un servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb discapacitat.

Totes les persones que:

  • estan empadronades a Sant Adrià
  • tenen el certificat de disminució de la Generalitat amb el barem de mobilitat reduïda poden sol•licitar l’alta com a usuaris del servei.

Els interessats poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà amb la documentació següent:

  • certificat de disminució on consti que superen el barem de mobilitat reduïda
  • fotocòpia del DNI


El servei cobrirà un màxim de 8 desplaçaments per mes i usuari i podran ser desplaçaments entre els municipis de Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sta. Coloma, Barcelona i L’Hospitalet del Llobregat.