Sessió de gimnàstica de Gent Gran contra la vioolència

  • Post category:Sense categoria

La Gent Gran es mou contra la violència.

Sessió de gimnàstica a càrrec del Programa municipal d’activitat física per a la gent gran de Sant Adrià