SIGNATURA CONVIDADA :: Futbol i Valors

En Joan Bidart, redactor de la revista IF4 editada per l'Institut Fórum 2004, ens presenta el projecte Futbol i Valors, que treballa valors amb els joves des de la pràctica esportiva

 

El projecte Futbol i Valors esdevé la continuació d’una llarga tradició de futbol extraescolar a l’Institut Fòrum 2004. Els darrers dos cursos, en Miguel Martínez Melo (exalumne de l’ESO i que actualment estudia el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Electromecànica de Vehicles al mateix Institut) s’encarrega de l’entrenament dels dimecres (de 15.00 a 17.00 hores) amb una convocatoria nombrosa d’alumnes que troben en aquesta activitat una forma atractiva de fer esport i alhora un espai de relació social que serveix per donar-li al centre una nova i dinàmica dimensió.

En aquest últim tram de curs hem volgut afegir un dia més d’entrenament (el divendres de 13:30 a 15:00 hores) per donar-li al projecte una major unitat i continuïtat.

Futbol i Valors
 

Futbol i Valors vol ser, a banda d’una activitat esportiva, una eina per dur a terme una tasca educativa utilitzant el futbol com a pretext. Es volen transmetre valors com ara el compromís, la solidaritat, el treball en equip, la superació i la disciplina, entre d´altres. El gruix d´alumnat que hi participa és heterogeni quant a les edats, ja que hi ha una vintena d’alumnes d´onze a quinze anys. Aquesta heterogeneïtat i la quantitat de jugadors que hi participen fa que es puguin formar dos equips de categories diferents, un d’infantil i un altre de cadet.

Els nanos necessiten l’incentiu de jugar partits contra altres instituts, per això, s’organitzaran partits regularment el que resta de curs. De cara a l’any vinent es plantejarà la possibilitat de poder inscriuren’s en una lliga interescolar.

El projece d’extraescolars Futbol i Valors vol ser una activitat diferent de les purament acadèmiques però no vol funcionar d’esquenes a aquestes, sino més aviat, crèixer al seu costat per tal que totes les activitats educatives del centre hi tinguin una relació directa.

Poder formar part d’aquest projecte com a jugador exigeix certes responsabilitats i  obligacions. No podrà assistir a l’entrenament aquell alumne que estigui expulsat de l’Institut pel motiu que sigui. Tampoc hi podran participar aquells alumnes que faltin a classe els dies d’entrenament i desprès vulguin assistir-hi. Els alumnes que durant la setmana hagin tingut més d’una incidència per mal comportament a les classes tampoc podran entrenar-se i molt menys jugar el partit. Més endavant, si el projecte creixés, es podrien establir també exigències acadèmiques.

 

Futbol i Valors
 

Joan Bidart