Sobre els Reallotjaments

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

La setmana passada, representants del Consorci del Barri, l’Ajuntament i del Pla de Besòs van realitzar unes reunions amb el afectats per els reallotjaments. Un vei ens fa arribar un petit recull sobre com va anar la reunió on va participar.

venus0.jpg

El mateix vei, ens recorda que son notes molt breus i rapides ja que era imposible impossible apuntar-ho tot. També ens informa que segur que hi halten coses i que hi ha alguna inexactitud, però que no és amb mala intenció.

A desdelamina.net hem afegit algunes frases per facilitar la lectura, el text original esta en negreta, cursiva i entre cometes.

Els representants de l’administració comencen amb un "recorregut històric i explicatiu de la transformació del barri" S’indica que "l’únic objectiu, de sempre ha sigut que els veïns visquin millor"

Es diu que "molts veïns demanaven que se’ls tragués d’allí, per això es va afectar el bloc i es va començar a construir i des del començament es va dir ben clar que els pisos no serien gratuïts"

S’informa que "els blocs nous són per a grups de 9 famílies, màxim de 22. Hi ha millora -i molta- de la qualitat." i que "des de 2008 la crisi fa que empitjori la situació."

En el proces de reatllotjamens "es demana cita individual en Pla de Besòs (dilluns i dimarts, 22 i 23 de novembre), per veure la situació de cadascú:
-dels qui es volen traslladar, i poden (terme venir amb nosaltres),
-dels qui volen i no poden,
-i dels qui no volen."

venus1.jpg

 

Desde l’administració es recorda que "en cap moment s’ha fet res d’això per putejar. Han legalitzat 700 vivendes. Han procurat fer sempre una política d’ajuda."

S’informa que "els qui s’hi vulguin quedar, podran fer-ho. S’invertirà en el bloc (el mateix que s’ha fet en Saturn i en Mart)." Davant la pregunta "Què es farà amb els pisos que quedin buits?" la resposta es "no se sap, però mai no es farà res per a perjudici dels veïns." Des de els veïns "es demana que totes aquestes condicions es posin per escrit"

Es continua informant que "durant el procés es farà un seguiment de les persones grans (si estan soles o tenen algú, etc)" I que "l’administració ja ha fet un esforç. Els pisos s’han valorat en 80.000 euros (més del que costen). No hi ha diners per fer gratis pisos nous a tothom."

"Per els qui es vulguin traslladar:
-nova vivenda, de menys metres, 130.000 de valor, 80.000 d’indemnització;
-hauran de sol·licitar préstecs per optar a les ajudes; ajudes segons els ingressos: límit màxim d’ingressos de 25.300 (2 membres) i de 26.500 (4 membres); ingressos més grans, menys ajudes;
-famílies nombroses, monoparentals, amb persona dependent: 19.200
-separats, casos de violència de gènere: 18.200
-joves menys de 35 anys: 16.000
-altres: 15.000
-Import a pagar: 34.800 / 154 al mes"

  venus.jpg

I sobre aixo es diu que "els préstecs els donen els bancs; i no s’hi val tenir deutes amb el banc: cal pagar, si no…"

Als veïns es comunica que "es reuniran en Pla de Besòs  amb els qui es volen canviar a veure com ho fan. Han de dir qui vol o no plaça de pàrquing, per posar les que quedin lliures a disposició d’altres."

"Els que es vulguin quedar, podran fer-ho però caldrà desafectar el bloc"

Els veins pregunten si "Es farà? l’Ajuntament hi ajudarà?" I es comenta que "fins ara no s’hi ha invertit res." També "es demana que es posin per escrit totes aquestes condicions"

Els representants de l’administració comenten que "S’invertirà, sense haver de pagar res" i que "el Consorci respecta les lleis, l’advocat no té raó"

També se indica que "Ara hi ha una oportunitat més que fa uns mesos: quedar-s’hi (molts ho han demanat, igual que fa anys van demanar marxar…), amb garantia que l’ús dels pisos buits serà en benefici de la qualitat de vida"

També s’afegeix que "s’ha de pensar que les vivendes noves són de molta més qualitat"

Des de el public es pregunta si "Caldrà pagar per les escriptures noves?" la resposta es "No (si està en regla la del pis actual)"

Davant la pregunta de "Si no es tira el bloc, quan s’aixeca l’afectació?" L’administració respon que "Quan es facin tots els tràmits, depèn molt de si hi ha al·legacions; no es calcula més de dos anys."

Els veins continuen preguntant si "Es donarà per escrit tot?" al que es respon que "Sí: a les persones que vagin als pisos nous, i també a les que es quedin en el bloc (perquè tenen el deure de donar-ho per escrit)"

Per acabar, els representants de l’administració diuen que "El tema no es pot parar. Amb els qui vulguin anar als pisos es parlarà i es tirarà endavant tot el procés, perquè s’ha de saber quants pisos no s’ocuparan"

 

La primera foto d’aquest article esta realitzada per José A. Sánchez Raz i pertany al set Un paseo por La Mina del 2008 i publicat a la web de l’l’Arxiu Històric de La Mina.