SOS Radio La Mina

El passat mes Radio La Mina va llençar un SOS per la xarxa demanant ajuda econòmica per poder continuar amb els serveis mínims com el telefon.

Un mes després d'algunes donacions que permeten continuar la seva tasca, la Radio ha explicat la seva realitat als mitjans de comunicació.

 

Com ells dieun no son massa de demanar però la situació al 5 de febrer va fer que el fes falta sol·licitar ajuda econòmica per poder pagar la factura de telefon.

Així qualsevol col·lectiu, comerç, entitat o persona a títol personal podia col·laborar amb el projecte que es va iniciar al 1984 fent un ingres al compte nº 2100 0711 34 01 00404426

Aquesta crida era més punyent encara tenint en compte que el 13 de febrer es celebra el Dia Internacional de la Radio i que Radio La Mina es una radio lliure, no comercial i amb un projecte educatiu i formatiu amb anys d'experiència.

La noticia va ser destacada a La Vanguardia i l'Área Besòs. i a Radio Ciutat de Badalona van fer una entrevista a Martin, director de la radio.

El 18 de febrer, la Radio feia public que s'havien rebut uns 270€ i que aixo permetria fer front a les despeses més prioritàries del projecte.

També el 24 de febrer a una entrevista publicada al Diari de Sant Adrià, Martin anunciava que tindran reunions amb la Generalitat i l'Ajuntament per tractar aquests temes.