Suspensió de la Mostra d’Entitats

  • Categoria de l'entrada:desdelamina

La Mostra d’Entitats que s’havia de celebrar aquest dissabte 18 d’octubre ha quedat suspesa a causa del mal temps.

La
Mostra d’Entitats que s’havia de celebrar
aquest dissabte 18 d’octubre ha quedat
suspesa a causa del mal temps.

La
Mostra d’Entitats que se celebraba
este sábado 18 de octubre ha
quedado suspendida a causa del mal
tiempo.