Visió personal d’una acampada global

Una educadora que treballa al barri i que participa activament en l'acampada de Barcelona ens ha fet arribar un article sobre la seva visió sobre l'acampadaBCN i com aquesta s'articula i treballa i quines vies de futur hi  veu. Es tracta de un article personal i d'opinió que desdelamina.net vol…

Continueu llegintVisió personal d’una acampada global