Aprofundint en els beneficis de l’escolarització primerenca a La Mina

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el passat 3 de març es va celebrar la xerrada "Educació Primerenca: per una infància d'èxit a La Mina", al Casal Cívic de La Mina.       La sessió informativa estava enmarcada en el Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya (PIPG)…

Continueu llegintAprofundint en els beneficis de l’escolarització primerenca a La Mina