Tornen Els Irregulars de La Mina

Per segon any consecutiu, l’ara Institut-escola Sant Adrià de Besòs i aquest portal durem a terme el projecte que vam batejar com a “Els Irregulars de La Mina”. Aquest aprenentatge i servei gira al voltant del periodisme ciutadà com a servei comunitari al barri, i es concreta amb alumnes de quart d’ESO del centre mencionat. De fet, divendres 20 de gener els dinamitzadors de Desdelamina.net ja els vam fer la primera sessió introductòria sobre periodisme.

 
Els dos o tres alumnes que acabin participant realitzaran continguts per a la seva publicació dins del web i les eines 2.0 del projecte Desdelamina.net. Aquest continguts s’articularan en articles que comptaran amb diferents elements escrits, gràfics i fins i tot àudio o vídeo. Aquesta proposta neix com a resposta a la necessitat de realització de servei comunitari dels cursos del segon cicle d’educació secundària de l’institut del barri.
 
 
El barri i la seva gent, massa sovint, surt en portades de mitjans de comunicació, associant el seu nom amb imatges negatives que no fan més que accentuar prejudicis. Desdelamina.net vol mostrar el dia a dia del nostre barri i de les persones que hi viuen, hi treballen i ajuden a tirar-lo endavant. A més, complementem aquests col·lectius amb la fita d'esdevenir una comunitat on tots el agents abans anomenats siguin protagonistes i comparteixin experiències, opinions i aprenentatges a través del respecte, el diàleg i la convivència.
 
Propostes com aquesta fa que el nostre projecte serveixi com plataforma per treballar i descobrir noves propostes amb els més joves del barri, i afavoreix la seva formació i educació. Qui sap si aquesta serà la primera guspira de futures vocacions.
 
Ens inspirem en els Irregulars de Baker Street, un grup de nanos que ajudaven a Sherlock Holmes en les seves investigacions com una xarxa d’informació a peu de carrer, per destacar el desig de la nostra proposta d’esdevenir dinamitzadora de l’esperit de descoberta, anàlisi i gaudi dels participants per la seva realitat més propera.