Tot fent xarxa al barri de La Mina de Sant Adrià del Besòs

  • Categoria de l'entrada:Cultura

La biblioteca ens fa arribar un document on fa un repàs del treball realitzat i de les properes línies de treball per a teixir una xarxa que innovi i construeixi, dia a dia, un millor servei.

biblio2.JPG

El pròxim 27 de juny, es celebraran 3 anys de la inauguració de la biblioteca, i pot ser és un bon moment de fer valoració de la feina feta. En el document, es repassa les aliances i col.laboracions que el nou equipament cultural ha anat teixint per tal de conèixer la realitat del barri i així adequar-se a les necessitats dels usuaris.

Però no són moments per aturar-se, i l'equip es proposa el repte d'innovar pas a pas perquè aquesta xarxa cada cop sigui més tupida i grossa.

TOT FENT XARXA AL BARRI DE LA MINA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

La biblioteca Font de la Mina ( BFM) és un servei públic municipal i com a
tal ha de satisfer les necessitats generals de la població a la que serveix,
en aquest cas la població dels barri de la Mina, la Catalana, la Verneda i el
Besòs. El servei que oferim fomenta la igualtat d’accés a tothom, sense tenir en
compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social.

La cooperació bibliotecària és molt important per la BFM. Cal establir vincles
i obrir línies de col·laboració dins l’àmbit municipal amb els diferents serveis
existents de l’entorn. (biblioteques escolars, universitàries i/o especialitzades,
serveis d’informació), tot establint uns objectius comuns i treballant
coordinadament amb els diferents agents locals, culturals, socials, econòmics,
educatius i formatius i amb els diferents mitjans de comunicació, alhora que ens
integrem a la realitat del territori. Com?

– Col·laborant amb les diferents biblioteques escolars: Fent visites, fent
esporgada de les seves biblioteques…

-Participant de manera conjunta en les polítiques locals d’informació ( inclusió
social, autoaprenentatge en TIC, formació permanent dels ciutadans…)

-Compartint cert recursos i espais ( sales d’estudi, sales de formació, sala
d’actes, sala pinós ( espai polivalent)

-Incorporant valor afegit als nostres serveis i focalitzar-nos en la diversitat dels
grups específics d’usuaris, programant de manera conjunta activitats amb les
diferents Associacions i Entitats del barri dirigides a: Adults, Gent gran, Joves,
Infants.

La BFM ja fa 3 anys que va obrir les seves portes, a la Mina, i estem molt
agraïts de rebre el suport del barri. Però hem de continuar creixent, com fins
ara, aprofundint i coneixent millor, als nostres usuaris.
Si, entre tots, col·laborem farem que la Biblioteca Font de la Mina pugui anar
fent camí, innovant a cada pas, tot fent aviat ,xarxa!!!!

Biblioteca Font de la Mina.
Maig de 2012

Per a conèixer millor la biblioteca podeu fer una visita virtual

o consultar el seu facebook

biblio1.JPG