XANCLETES LILES :: Col·lectiu Punt 6

Durant aquest mes de juliol ens hem plantejat fer un bon grapat d'articles on poder conèixer, compartir i reflexionar com s’està treballant actualment la qüestió de gènere, el feminisme i les seves propostes entorn de la transformació social.

Seguim amb la presentació del Col·lectiu Punt 6, una associació de dones que treballen per un món més just a través de l’urbanisme.

 

El Col·lectiu Punt 6 som una associació de dones que provenim de diferents orígens, experiències vitals, i àrees de coneixement dins l’arquitectura, l’urbanisme i la sociologia. Ens interessa repensar les ciutats i els barris per afavorir una vida sense discriminacions de cap tipus. Des de 2005 treballem des de la perspectiva de gènere i el feminisme, fonamentalment des de l’experiència quotidiana de les dones.

Tradicionalment l’urbanisme s’ha considerat una matèria neutra, és a dir, que la manera de dissenyar els diferents espais afecta i beneficia a tothom per igual. Però, des dels anys 70, el feminisme ha demostrat que això no és cert i ha qüestionat aquesta falsa neutralitat, perquè els espais que habitem reflecteixen dinàmiques de poder, donant prioritats a certs elements per sobre d’altres. Vivim en una societat desigual en què les persones tenim diferents oportunitats i obligacions depenent del gènere, l’ètnia, l’edat, l’orientació sexual, les capacitats, etc. Aquesta desigualtat es veu reflectida en la manera com es construeix l’espai i per tant, en l’urbanisme.

 

 

La història ha esborrat la contribució passada i present de les dones en la construcció i la transformació dels nostres barris. Hem estat excloses a l’hora de prendre decisions sobre els canvis urbanístics perquè s’ha considerat que la pedra és cosa d’homes. Això ha comportat que no s’hagi valorat una part dels treballs imprescindibles per a la societat: els relacionats amb tenir cura de les persones i el treball comunitari. Malgrat haver-nos incorporat fa dècades al mercat de treball remunerat, a Catalunya encara continuem sent les màximes responsables de les feines de la llar i de la cura de les persones, acumulant en la majoria dels casos dobles i triples jornades de treball.

Els espais s’han dissenyat seguint i perpetuant els rols de gènere, vinculant els homes amb l’espai públic, del treball remunerat, l’oci o la vida política; i les dones amb l’espai privat de la llar, de les tasques domèstiques i de cura. L’urbanisme capitalista i patriarcal també ha donat més valor a allò masculí, públic i remunerat traient valor a les tasques relacionades amb la cura de les persones i la llar, de les quals les dones encara continuen sent responsables majoritàriament.

 

 

En canvi, l’urbanisme feminista es centra en la vida quotidiana de les persones i dóna igual valor a les diferents esferes que la conformen: productiva (treball remunerat), reproductiva (cura de persones i de la llar), personal (temps d’oci, esport i necessitats personals) i comunitària (dedicada a millorar la comunitat on es viu). L’urbanisme feminista reconeix i fa visible l’experiència quotidiana de les dones, i les necessitats i responsabilitats associades al treball domèstic i de cura. També té en compte la diversitat més enllà del sexe i incorpora altres característiques que influeixen en la manera com les persones experimenten de manera diferent els espais: ètnia, edat, religió, origen, discapacitat, etc.

La presència de les dones en totes les esferes de la vida quotidiana ens fa expertes dels entorns que habitem i de les necessitats de les persones en els diferents cicles de la vida. És a dir, les dones tenim un coneixement que resulta imprescindible per descriure la quotidianitat i que pot ajudar a transmetre no només les nostres necessitats i desitjos sinó les de la gent amb qui convivim.

 

 

Des de Col·lectiu Punt 6 en els darrers 10 anys hem desenvolupat un conjunt de mètodes participatius per posar en valor i donar visibilitat els coneixements de les dones en matèria d’urbanisme, i per tal que les dones puguin participar de manera activa i transformadora en processos urbanístics.

Fruit del treball realitzat amb milers de dones en tallers d’apoderament i processos participatius de diagnòstic i transformació dels seus entorns a Catalunya, la resta de l’estat i a Amèrica Llatina, al 2013 vam publicar la guia Dones treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere. La guia s’ha publicat en català i castellà i recentment l’hem traduïda a l’anglès, degut a la demanda de grups d’altres països per disposar d’aquestes eines.

Per tal de poder-la publicar en anglès, hem engegat una campanya de crowdfunding a Verkami. Si ens ajudeu a aconseguir el nostre objectiu, amb la vostra aportació podreu aconseguir exemplars impresos de la guia en català, castellà i anglès, bosses Punt 6, xerrades i tallers sobre urbanisme amb perspectiva de gènere, entre d’altres recompenses.

 

Per a més informació sobre la feina que fem i altres materials i publicacions, consulta la nostra web Punt 6 i també ens pots contactar per correu electrònic colectivopunto6@gmail.com i a les xarxes socials: Facebook > https://es-es.facebook.com/CollectiuPunt6 i Twitter > @collectiupunt6