XANCLETES LILES :: Donestech

Durant aquest mes de juliol ens hem plantejat fer un bon grapat d'articles on poder conèixer, compartir i reflexionar com s’està treballant actualment la qüestió de gènere, el feminisme i les seves propostes entorn de la transformació social.

Amb l'article de les DonesTech iniciem aquests articles on diferents col·lectius i projectes ens presentaran les seves propostes, experiències i accions.

 

DonesTech és un col.lectiu informal que es gesta el 2005 i neix el 2006 a Barcelona. En la seva trajectòria hi han participat dones i homes que tenen en comú determinades trajectòries lligades a la recerca activista, el mediactivisme, el hacktivisme, la pràctica tecnològica i els feminismes.

Des de l’inici hem estat investigant i portant a terme accions per tal d’explorar i visibilitzar les relacions del gènere i les tecnologies d’una forma transformadora, el que hem anomenat desxifrar el Codi LeLa.

Així hem buscat conèixer per què i com les dones accedeixen a les tecnologies, què fan i desenvolupen amb elles, en quines condicions treballen, quin programari i maquinari usen i per què i, finalment, quins són els seus somnis i desitjos de futur. Tot plegat, mostrant, així i una vegada més, el caràcter no neutral de les tecnologies que medien la nostra relació amb el món, però, a la vegada, establint nous camins per a la seva construcció alternativa.

La nostra recerca, i la nostra praxis, s’inscriu en els postfeminismes i, sobretot, en els ciberfeminismes que qüestionen el sexisme existent en les teories i pràctiques científiques i tecnològiques. En aquest sentit, la nostra investigació comparteix un seguit de reflexions postfeministes i desafia els mecanismes de control i poder arrelats en les tecnologies i, a la vegada, contribueix a un empoderament en comú de les dones, tot intentant subvertir les relacions de gènere i, aquestes, amb les tecnologies.

 

 

A continuació, introduïm les idees bàsiques que s’acordaren per a esdevenir el nostre manifest. Un text que serveix com a sumari per explicar per què i com ens hem compromès en aquesta recerca i pràctica activista sobre les relacions actuals de les dones amb les technologies:

 

"Manifest LeLa

– una investigació que sorgeix del desig d'elucidar certes preguntes per tal de transformar la recerca en una reserva de coneixements útils per a les persones preocupades per les desigualtats entre gèneres i, també, per les persones orientades a la transformació social i política

– un espai per repensar la tecnologia i les seves representacions, la seva vinculació amb el cos i les subjectivitats i la seva relació amb les noves formes de producció, de treball, d'afectes, identitats, coneixements, desitjos, sentiments, accions…

– un estudi que parteix de l'anàlisi de les dades, informacions i recerques existents a nivell internacional i que s'acosta cap a les pràctiques reals i quotidianes

– una recerca que vol fer eco dels projectes, iniciatives i pràctiques personals i col.lectives en relació a les tecnologies, però sobretot de les dones que actualment participen i desenvolupen les eines i tecnologies de la informació i comunicació

– una actitud crítica perquè volem conèixer i accedir al funcionament i mecanismes de les eines amb les que treballem. Per això optem per utilitzar el software lliure, eines obertes que faciliten l'aprenentatge col·lectiu i doten d' autonomia en el treball col.laboratiu i amb les màquines.

– una creació que es difon sota llicències lliures perquè creiem que compartir i distribuir lliurement la informació i el coneixement facilita la transformació social i política.

– un interès per identificar actituds, representacions i pràctiques que discriminen les dones en el món de les TICS des de les experiències de dones que han sabut sobrepassar aquestes desigualtats.

– un recorregut visual, sonor i cartogràfic a les trajectòries, accions, mirades i relats com una forma de treball políticament actiu.

– una manera d' enredar-se més… més… i més"

 

Per acabar us deixem un recull de enllaços sobre el nostre projecte:

> Còmic LeLa

> Vídeo artístic: Herstory de les dones en la ciencia i la tecnologia

> Kit de formació: #Esbusquendonesactivistes : Kit de formació en Gènere, TIC i activisme

> Guía didáctica sobre gènere, tecnologies i interculturalitat