Educant l’educació: Les Escoles Tàndem

L’anglès, la biomedicina, la ciència, les arts escèniques o la música, com a protagonistes del currículum d’un centre docent. Aquest és el tret característic de les Escoles Tàndem, un programa que gira entorn de l’especialització d’una matèria singular.

 

      

Imatge de les Escoles Tàndem

 

L’Escola Catalunya, un Projecte Tàndem al municipi

Vertebrar l’aprenentatge a partir d’una branca concreta és l’aposta que va fer l’Escola Catalunya, de Sant Adrià del Besòs, fa escassos mesos. Una decisió que la vincula durant els pròxims tres anys a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), sota l’objectiu de millorar els resultats educatius dels seus infants d’Educació Infantil i Primària amb la música com a eina transformadora.

Adherint-se al Projecte Tàndem, l’Escola Catalunya pretén incidir sobre els resultats acadèmics dels i les alumnes a través de la motivació, la formació i els canvis en les dinàmiques d’aprenentatge. Així, a partir del partenariat que es produeix entre l’escola i la institució, es fomenta un procés col·laboratiu on la música es troba a l’epicentre del projecte educatiu, com a eix transversal de les activitats a l’aula i com a vincle entre els continguts curriculars.

Per a aconseguir aquesta relació de coneixements, els i les mestres de l’Escola Catalunya, així com la resta de centres que es sumen al Projecte Tàndem, han de vincular les propostes d’aprenentatge de cada àrea a determinats àmbits, i en aquest cas, al món musical. I d’aquesta manera, concebre la música com un art, un llenguatge, una ciència o una tecnologia.

 

      

Imatge de les Escoles Tàndem

 

La filosofia de les Tàndem

El Projecte Tàndem parteix de les realitats i la idea de fons que sustenten les Escoles Magnet, escoles públiques que també s’especialitzen en una matèria amb l’objectiu de combatre la segregació escolar i augmentar el compromís de tota la comunitat.

Sota aquesta filosofia, el Projecte Tàndem articula una manera de fer. I les especialitzacions ocupen la normalitat de la vida dels centres: les bandes sonores poden substituir el timbre d’inici i final de les classes, les cançons ajuden a conèixer nous conceptes, els instruments ocupen les aules i el ritme i el compàs ajuden a aprendre matemàtiques o llengua.

Però la música no és l’única branca possible. La ciència, l’anglès, les arts escèniques o la biomedicina també es postulen com a eixos transversals dins del currículum escolar.

 

      

Imatge de les Escoles Tàndem

 

L’estratègia del Projecte Tàndem

La finalitat d’aquest treball conjunt entre els centres que s’uneixen al Projecte Tàndem i les institucions de referència és que, un cop finalitzats els tres anys d’acompanyament, l’escola sigui sostenible i autònoma.

Al llarg d’aquesta etapa, es col·labora per a dissenyar i dur a terme una formació específica per als i les mestres, implementar els materials didàctics necessaris, elaborar activitats dirigides a l’entorn social del centre i organitzar masterclasses per als i les alumnes de l’escola. Tot plegat, a més, comptant amb el suport, el seguiment i el finançament de la Fundació Catalunya La Pedrera i la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

 

      

Imatge de les Escoles Tàndem

 

El futur del projecte

La transformació dels centres docents que s’uneixen al Projecte Tàndem és progressiva. La continuïtat és un element clau per a assolir l’èxit i es requereix la implicació de mestres, alumnat i les pròpies famílies.

Actualment, són sis les escoles que es troben immerses en el projecte a Catalunya. I altres set són els precedents que ja han assumit la fase de treball i han implementat la filosofia Tàndem als seus espais.