Instal·lació d’un PIPI-CAN al barri de la Mina

Des del passat dimarts dia 5 d’abril, els propietaris dels gossos del barri disposen d’una àrea on portar els seus animals perquè facin les necessitats sense embrutar els carrers.

Des del passat dimarts dia 5 d’abril, els propietaris dels gossos del barri disposen d’una àrea on portar els seus animals perquè facin les necessitats sense embrutar els carrers.

La instal·lació disposa d’uns 300 metres quadrats en forma triangular, que han estat vallats amb un tancat metàl·lic que té una porta central per poder accedir-hi. L’àrea s’ha emplenat de sauló, una sorra granítica porosa que facilita la neteja de la zona. Aviat s’hi col·locaran uns bancs, diverses papereres, una font i potser també algun arbre.

Els serveis de neteja del departament de Parcs i jardins de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs s’encarreguen de netejar el pipi-can diàriament. Tot i així és demana la col·laboració dels propietaris de gossos perquè recullin els excrements i els dipositin a les papereres.